انتشارات مرز فکر

انتشارات مرز فکر با مدیریت مختار خوشگو فتمه‌سری فعالیت خود را آغاز کرده است از جمله برخی از اثار منتشر شده توسط این انتشارات می توان به دیوان کامل اشعار فروغ فرخزاد، راهی سرنوشت، بازی بزرگان و … اشاره کرد

کتاب های انتشارات مرز فکر