مارین-ویلیامسون

مارین ویلیامسون(Marianne Williamson)

تولد : 17 تیر 1331

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

معلم، نویسنده و مدرس معنوی آمریکایی است. او تا کنون توانسته دوازده کتاب منتشر کند. از جمله four پرفروشترین شماره نیویورک تایمز . او بنیانگذار پروژه Angel Food است که یک برنامه غذا بر روی چرخ است همچنین بنیانگذار اتحاد صلح

کتاب های مارین ویلیامسون