ریچارد-دنی

ریچارد دنی(Richard Denny)

تولد :

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

ریچارد دنی متخصص رشد و کسب و کار ،سخنران ماهر و نویسنده ای تواناست. او فردی منحصر به فرد است که در سخنرانی های خود به ایجاد انگیزه و الهام بخشی می پردازد. ریچارد دنی در حال حاضر در کنفرانس های مختلف از جمله در کنفرانس های بین المللی سخنرانی می کند. از او کتاب های پرفروش زیادی چاپ شده است.