لوگوی اصلی انتشارات نو

انتشارات نو

نگاهی به تاریخچۀ انتشارات نو

در سال 1360،محمدرضا جعفری، که در آن زمان مدیر انتشارات امیرکبیر بود، مؤسسه انتشاراتی نو را تأسیس نمود. این موسسه در زمینه هایی چون فرهنگ نگاری، فلسمه، تاریخ، سیاست، حقوق، روانشناسی، ادبیات داستانیو ادبیات کلاسیک به انتشار کتاب می پردازد که البته در حوزۀ رمان های خارجی و فلسفه بیشتر فعال بوده است.

انتشارات نو، در انتخاب کتاب هایی که منتشر می کند همواره یک چیز را در اولویت قرار می دهد و آن ترجمه ای لطیف و خوب است.ترجمه و یا متنی که از توضیحات کافی، برخوردار باشد.

 

اطلاعات تماس