111

تعریف یک کتاب جدید برای فروش در سایت تیتاس

آموزش تعریف کتاب برای فروش اینترنتی

در این مطلب قصد داریم یک کتاب جدید برای فروش اینترنتی در پروفایل های فروشگاهی تیتاس تعریف کنیم. در اینجا ما آموزش تعریف کتاب جدید را به صورت کامل به شما توضیح می دهیم و شما می توانید کتاب مربوطه را در این لینک: [کتاب شهر گربه ها] مشاهده کنید.

پس از آنکه وارد حساب کاربری تان شدید، دو دکمه پیش روی خود می بینید، یکی با نام ثبت مقاله و دیگری با نام ثبت کتاب! در اینجا ما قصد داریم بخش ثبت کتاب را به شما آموزش دهیم.

ثبت یک کتاب جدید برای فروش اینترنتی!

برای تعریف یک کتاب جدید پس از آنکه وارد حساب کاربری خود شدید، یک دکمه سبز رنگ با نام ثبت کتاب مشاهده می کنید. (توجه داشته باشید این دکمه ها فقط برای کسی نمایش داده می شود که صاحب آن پروفایل است و به حساب کاربری خود وارد شده است.). در تصویر زیر دکمه مربوطه را مشاهده می کنید، روی دکمه ثبت کتاب کلیک کنید.

آموزش دکمه ثبت کتاب حدید برای فروش اینترنتی