تصویر جلد کتاب رهش اثر رضا امیرخانی

معرفی کوتاه کتاب رهش
یک پاراگراف درباره نویسنده و آثارش
رضا امیرخانی نویسنده ای پایبند به اصول خود است. با این همه، آثار داستانی و غیز داستانی او با استقبال شگفت اقشار گوناگون خوانندگان می ش …

267
ادامه مطلب
تصویر جلد کتاب رهش اثر رضا امیرخانی

وصف حال کتاب رهش:
داستان را اینگونه آغاز کرده است رضا امیر خانی در کتاب رهش:
اسب ها از دو روز قبلش سم می کوبانند. سگ ها دندان به هم می سایند. شبش گربه ها خرناس می کشند. کبوترها بی قراری می ک …

1446
ادامه مطلب