شاید در همین ابتدا لازم باشد به این نکته اشاره کنیم که اینها هرگز فهرست قطعی بهترین آثار روانشناسی نیستند. اما این را هم مطمئنیم که می توانند به شما کمک کنند تا در زمینه های مورد علاقه خود ک …

1441
ادامه مطلب
بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پیام مُبلغ به صورت ویروسی بین مردم پخش می شود؛ معمولاً برای بازاریابی ویروسی از شبکه های اجتماعی استفاده می شود. در کنار ش …

977
ادامه مطلب
7 دلیل شکست - فروشگاه آنلاین تیتاس

7 دلیل شکست
7 دلیل شکست یکی از بخش های کتاب شیب است، نویسنده این کتاب ست گودین است. ست گودین ، نویسنده پر فروش کتابهای مدیریت  است. او در کتاب شیب به خوبی درباره استراتژی رها کردن به موقع کا …

1038
ادامه مطلب
موفقیت از دید دکتر دیپاک چوپرا - فروشگاه آنلاین تیتاس

موفقیت
اگر چه دکتر دیپاک چوپرا این اصول را هفت قانون معنوی موفقیت نام برده، اما میتوان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید, زیرا همان اصولی را عرضه میکند که برای آفرینش هر چیز در بعد مادی هر آ …

1011
ادامه مطلب