داستان-کوتاه-عیب-جویی-و-انتقاد-فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس-قالب-اصلی-مقالات

روزی «کریستف کلمب » به ضیافتی دعوت شد. میزبان، هنگام شام صندلی بالای مجلس را به وی اختصاص داده بود. به همین دلیل، فردی حسود از میان جمع، با بی ادبی از کریستف کلمب پرسید: «آیا به راستی کشف ق …

1938
ادامه مطلب
داستان-کوتاه-مبارزه-طلبی-فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس-قالب-اصلی-مقالات

«تام دِمپسی» از فاصله ی حدود پنجاه و شش متری به دروازه گل زد. این گل یکی از گل های عجیب در تاریخ فوتبال است و در عین حال قابل تحسین. اما چیزی که این عمل را هیجان انگیزتر می کند، این است که …

127
ادامه مطلب
داستان-کوتاه-فرصت-فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس-قالب-اصلی-مقالات

من دوران بچگی خود را، زمانی که اوضاع کساد بود، در شهر کوچکی سپری کردم. زندگی من به قدری ابتدایی بود که در قیاس با معیارهای کنونی می توان گفت نوعی زندگی ماقبل تاریخ بود. در مغازه ی خواربار ف …

391
ادامه مطلب
داستان-کوتاه-استعداد-فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس-قالب-اصلی-مقالات

«پیتر اشترودویک» در سال 1969تصمیم گرفت که به طور منظم و جدی، آهسته بدود و تا هفت سال بعد از این تصمیمی که گرفت، نزدیک به سی و دو هزار کیلومتر به صورت ماراتن و تمرینی دوید. او سه بار در مساب …

104
ادامه مطلب