داستان کوتاه کمک در زیر باران - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر اصلی

یک شب، حدود ساعت 11، یک زن مسن سیاه پوست آمریکایی، در کنار یک بزرگراه و در زیر باران شدیدی که می بارید، ایستاده بود.ماشینش خراب شده بود و به وسیله نقلیه دیگری نیاز داشت.او که خیس شده بود، د …

128
ادامه مطلب
داستان کوتاه مشکلات را شکلات کنید - از سری داستان های جذاب و تکان دهنده - تصویر اول - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - TITTAS Online Book Store

داستان کوتاه مشکلات را شکلات کنید می خواهد بگوید که مشکلات زندگی، فرصت هایی هستند که به ما داده می شوند تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم.
امتحانات میان دوره ای تازه تمام شده بود که دا …

151
ادامه مطلب
داستان کوتاه سربازی که فرمان نمی برد - تصویر اصلی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - TITTAS Online Book Store

داستان کوتاه سربازی که فرمان نمی برد از مجموعه داستان های و شام بود و صبح بود از هاینریش بل است. حال به شرح داستان می پردازیم: ستوان گفت باید استراحت کنیم و ما استراحت می کردیم. کنار جنگلی …

341
ادامه مطلب
داستان کوتاه یک پیشخدمت- فروشگاه اینترنتی تیتاس (تصویر اول)

نمی دانم چه شد که این اتفاق افتاد. ناسلامتی من که دیگر بچه نیستم، حالا دیگر پنجاه سالم است و باید شش دانگ حواسم به کارم باشد. ولی به هر حال کاری که نباید می شد شد. تازه آن هم موقعی که ساعت ک …

718
ادامه مطلب
داستان کوتاه سفر زندگی | فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس

در داستان کوتاه سفر زندگی انسان زمانی کوتاه و عمر محدود در زندگی دارد. حال سوال اینجاست:
در این سفر کوتاه و محدود چگونه می توان به دانشی بزرگ دست یافت و رستگار شد؟
چگونه می توان زندگی و یا س …

980
ادامه مطلب
داستان کوتاه درک مفهوم زندگی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس

داستان کوتاه درک مفهوم زندگی روایتی است در معنای زندگی. داستان کوتاهی است برای پاسخ به این سوال که چرا بعضی از افراد مفهوم زندگی را می یابند و خوشحال می میرند؟ یا شاید هم رازی است برای پیدا …

838
ادامه مطلب