داستان کوتاه یک پیشخدمت- فروشگاه اینترنتی تیتاس (تصویر اول)

نمی دانم چه شد که این اتفاق افتاد. ناسلامتی من که دیگر بچه نیستم، حالا دیگر پنجاه سالم است و باید شش دانگ حواسم به کارم باشد. ولی به هر حال کاری که نباید می شد شد. تازه آن هم موقعی که ساعت ک …

684
ادامه مطلب