داستان کوتاه سود - از سری داستان های خوشبختی - تصویر اصلی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس

پس از زلزله ی بسیار بزرگ و ویرانگر بندر «کوبه» در ژاپن، یک زن ژاپنی با استفاده از کارتن های مقوایی، اقدام به برپایی یک فروشگاه موقتی کرده بود و در آن چراغ قوه، اقدام به برپایی یک فروشگاه مو …

531
ادامه مطلب