داستان کوتاه سربازی که فرمان نمی برد - تصویر اصلی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - TITTAS Online Book Store

داستان کوتاه سربازی که فرمان نمی برد از مجموعه داستان های و شام بود و صبح بود از هاینریش بل است. حال به شرح داستان می پردازیم: ستوان گفت باید استراحت کنیم و ما استراحت می کردیم. کنار جنگلی …

244
ادامه مطلب