کارل گوستاو یونگ در جوانی

کارل گوستاو یونگ(Carl Gustav Jung)

تولد : 4 مرداد 1254

وفات : 16 خرداد 1340

زندگی نامه کارل گوستاو یونگ

کودکی و نوجوانی یونگ

کارل گوستاو یونگ، در سال 1875 میلادی در خانواده ای روحانی در ایالت تورگوی، از ایالت های آلمانی زبان سوئیس، چشم به جهان گشود. پدر یونگ “ژان پُل آشیل یونگ”، کشیش پروتستان بود و بضاعت چندانی نداشت. نزد پدرش زبان لاتین آموخت و در مدرسه از این مزیت سرافراز بود و دوستان زیادی پیدا کرده بود. از وضع فقیرانه خود نسبت به دوستانش رنج می برد و از اینجا به وضع مالی خانواده اش نسبت به دیگران پی برد.

دوران مدرسه و ورود به کالج یونگ

یونگ دروس ریاضی را خوب نمی فهمید و به نقاشی و ورزش در مدرسه علاقه زیادی نداشت و درسهای دینی برایش ملال آور بود. خستگی و انزجار یونگ دلیلی بود که یک سال پس از ورودش به ورود به کالج، یعنی در سن دوازده سالگی یونگ، واقعۀ سرنوشت سازی برایش اتفاق بیفتد؛ بدین معنی که در یکی از روزهای آفتابی، که در میدان کاتدرال شهر منتظر دوستی بود، پسر جوانی ضربه ای ناگهانی به او وارد ساخت و او را به زمین انداخت. حدود نیم ساعت بر اثر این ضربه در حالت گیجی بود. پیش از سقوط، این به فکرش به ذهنش خطور کرد: «حالا دیگر مجبور نیستی به مدرسه بروی!». یونگ پس از این واقعه شش ماه نتوانست به مدرسه برود.

یونگ در زندگی نامه اش می گوید: «وقتی کم کم وقایع را به خاطر آوردم؛ متوجه شدم حادثه میدان کاتدرال، و به زمین افتادن و در حالت گیجی قرار گرفتن و وقایع بعدی، ساخته و پرداخته ذهن خودم بوده است.» این حادثه بهانه ای بود که یونگ دیگر به مدرسه نرود؛ اما وقتی متوجه شد پدر و مادرش از این بابت سخت متأثر و متألم شده اند، تغییر رویه داد و درس و تحصیل را از سر گرفت.

کارل-گوستاو-یونگ---فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس---بنر-اول

 

کانون خانوادگی یونگ

در خانواده یونگ، تفاهم و محبت و عشق حکمفرما نبود. پدر و مادرش در اتاق های جداگانه ای می خوابیدند. یونگ سه سال بود که عدم تفاهم پدر و مادر سبب شود که مادر چندین ماه دور از خانه به سر برد. روابط پدر و مادر و محیط خانوادگی و تربیتی یونگ به گونه ای بود که از اوان کودکی، اندک اندک، زمینۀ نفسانی تعلق خاطر به زندگی درونی و مکاشفه و شهود را پیدا کرد.

هرگاه یونگ از تندخواهی از تندخواهی های پدر آزرده می شد یا از تندرستی آسیب پذیر مادر رنج می برد، به آدمک سنگی کوچکی که پنهان نگاه می داشت پناه می برد  و ساعتها با آن راز و نیاز می کرد. این آدمک، محرم دنیای درونی یونگ بود.

یونگ که، از حالت های عصبی و دعواهای میان پدر و مادرش آزرده بود، سعی می کرد با پدرش صحبت کند تا علت اصلی این برآشفتگی ها و تندخواهی ها را پیدا کند. حدس یونگ این بود که سرچشمۀ ایت تندخواهی ها و عصبانیت ها، اعتقادات دینی پدرش باشد. گفتگوهای او با پدر، حدسش را به یقین مبدل ساخت.

یونگ می گفت پدرش تجربۀ خدایی را کم داشت، زیرا برای اعتقاد به خداوند نیاز به دلیل نیست!

تدوین زندگی نامه کارل گوستاو یونگ

تدوین زندگی نامۀ یونگ از سال 1957 آغاز شد. یونگ خاطرات و تحولات زندگیش را تعریف و تقریر می کرد و آنیلاژافه تحریر و یادداشت می نمود و گاهی پرسش هایی مطرح می کرد. یونگ ابتدا اکراه داشت از زندگیش تعریف کند و خود را برای دیگرانبه نمایش بگذارد، ولی، پس از تردیدهای بسیار، سرانجام موافقت کرد و پس از چندی ابراز علاقه کرد که زندگی نامه به زبان و بیان خودش باشد.

تأثیر محیط خانوادگی در تشکیل و تکوین شخصیت کودک از نظر یونگ

یونگ در باب تأثیر محیط خانوادگی در تشکیل و تکوین شخصیت کودک می گوید: «کودک با امکانات مادرزادی به دنیا می آید و نخستین محیطی که در آن قرار می گیرد محیط خانواده است و به مقتضای شرایط جسمانی و روانی با آن سازگاری پیدا می کند. ولی جو و روح خانوادگی به میزان زیادی تحت تأثیر روح زمانه است. اما این تأثیر برای بسیاری ناآگاه باقی می ماند.

اگر روح خانوادگی انعکاسی از روح زمانه و آرا و عقاید زمانه باشد سبب احساس امنیت و اگر با روح زمانه در تعارض باشد سبب احساس ناامنی کودک نسبت به دنیا می شود… تأثیر محیط در رفتار کودک از نظر یونگ بیش از موعظه های پدر و مادر است. کودک، ناخودآگاه، خود را با محیط سازگار می سازد، یعنی نوعی همبستگی جبرانی میان کودک و محیط پدید می آید.

اندیشه های دینی مرا نیز که از آغاز کودکی بر من مستولی شده بود، باید به منزلۀ عکس العملهای من در برابر محیط خانوادگی تلقی کرد.»

تحصیلات یونگ

کارل گوستاو یونگ، در بهار 1895، تحصیل در رشته پزشکی را در دانشگاه بال آغاز کرد. آن زمان شهرت نیچه، فیلسوف آلمانی بود. گروه بسیاری عقاید نیچه را درخور انتقاد می دانستند.

یونگ به سبب اینکه نیچه با مسیحیت مخالفت می کرد اعتقادات او را نمی پسندید. مطالعۀ کتاب چنین گفت زرتشت او برای یونگ کشفی بود به اندازۀ کشف فاوست (فاوست شخصیتی است که شاید حقیقی بوده، اما بعدها به افسانخ تبدیل شده است. فاوست ساحری آلمانی بود که در مقابل جیفه دنیوی، روحش را به شیطان می فروشد.)، اثر گوته. به نظر یونگ، نیچه مردی بود شیفته که اطرافیانش او را درک نمی کردند.

در میان دوستان بونگ، دو تن از طرفداران نیچه بودند و علناً از عقاید و آرا غیر متعارف او دفاع می کردند. یکی از آنها نابغه ای ود که در گمنامی مرد و دیگری خودکشی کرد.

راه چاره یونگ برای انسان قرن بیستمی

کارل گوستاو یونگ سوئیسی، بعد از زیگموند فروید، پرآوازه ترین روانکاو قرن بیستم است که آرا و عقایدش در زمینه های روانشناسی و قوم شناسی و دین و عرفان بحث و جدلهای بسیار برانگیخته و بینشِ محققانِ زمینه های هنری و علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. یونگ فرزانه ای که از حیطۀ علم پا فراتر نهاد و مسائل و مصائب بشر امروز را مورد تحلیل قرار داد، و بر ای باور بود که علل و منشأ گرفتاری های انسان قرن بیستم را باید در طبع آدمی جستجو کرد که شیوه های خردگرایانۀ زندگی آن را لجام گسیخته و بی بند و بار ساخته است.

در برابر اظراب و سردرگمی و ناامیدی انسان امروز، یونگ چاره را «بازگشت به دین نه به عنوان عملی از سر ایمان، بلکه برای فرار از یک تردیدتحمل ناپذیر و نه از جهت ایمان و پرهیزکاری، بلکه برای دست یافتن به ایمنی» می داند.

یونگ معتقد است: «به رغم آنچه دنیا دربارۀ تجربۀ دینی فکر می کند، کسی که این تجربه به او دست داده باشد صاحب گوهر گران بهایی است، یعنی صاحب چیزی است که نه تنها به زندگی معنا می بخشد بلکه خود سرچسمه زندگی و زیبایی است و به جهان و بشریت شکوه تازه ای می دهد. چنین کسی دارای ایمان و آرامش است.»

آشنایی با برخی از دیدگاه های روان شناختی یونگ

آغاز ساز جدایی از فروید

کارل گوستاو یونگ یکی از چهره های برجسته در سنت تحلیل روانی است که زیگموند فروید آن را بنیاد گذاشته است. اما فعالیت رسمی یونگ در دامن سنت تحلیل روانی دیری نپایید و وی ناگریز شد که راه خود را از بنیان گذار آن جدا سازد. جدا شدن یونگ از سنت تحلیل روانی فروید، ارتداد شمرده شد و پیامدهای دردناک و تحقیرآمیزی داشت. و این مسئله به این دلیل بود که فروید تحلیل روانی را به صورت یک آیین درآورده بود و داعیۀ رهبری بر این آیین را داشت.

فروید کسانی چون آدلر و یونگ را از به کار بردن اصطلاح تحلیل روان بازداشت. آدلر مقاومت کرد و خود مؤسسه ای ایجاد کرد تحت عنوان «انجمن پژوهش روان تحلیلی آزاد».

آثار یونگ

 • رویاها
 • آیا هنر بیماری روانی است؟
 • روانشناسی و دین
 •  ضمیر پنهان ، نفس نامکشوف
 • یونگ، مفاهیم کلیدی
 • روانشناسی ضمیر ناخودآگاه
 • زندگی نامه من – کارل گوستاو یونگ
 • ماهیت روان و انرژی آن
 • خود ناشناخته – یونگ
 • روانشناسی و کیمیاگری – یونگ
 • انسان در جستجوی هویت خویشتن – یونگ
 • راز گل زرین – یونگ
 • کتاب سرخ – آخرین کتاب یونگ
 • ناخودآگاه جمعی و کهن الگو – یونگ
 • انسان و سمبول هایش – یونگ
 • سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه
 • روانشناسی و علوم غیبی