نزار قبانی - Nizār Tawfīq Qabbānī

نزار قبانی(Nizar Tawfiq Qabbani)

تولد : 29 اسفند 1301

وفات : 1377 اردیبهشت 10

زندگی نامه

نزار قبانی، شاعر شهیر عرب در سال 1923 به دنیا آمد. قبانی در سال 1944 و زمانی که فقط بیست و یک سال از عمرش می گذشت و در رشته حقوق دانشگاه دمشق درس می خواند، نخستین دفتر شعر  خود را با نام زن سبزه رو به من گفت منشر کرد. انتشار این کتاب در سوریه، هیاهویی به راه انداخت و مخالفان و موافقان بسیاری یافت.

القاب نزار قبانی

منقدان ادبی عرب، لقب های بسیاری برای قبانی درست کرده اند. القابی چون شاعر عشق، شاعر زن، شاعر طبقه مخمل پوش، شاعر شکست و ناامیدی، …

از دیپلمات بلند مرتبه تا نویسندگی

قبانی در سال 1966 پس از 21 سال کار در حوزه سیاست، از مشاغل دیپلماتیک کناره گرفت و به منظور نزدیک شدن به کانون فعالیت های فرهنگی، شهر بیروت را برای اقامت برگزید. او در همان موقع، انتشاراتی به نام خود برپا ساخت.

با فرا رسیدن سال 1967 و شکست حکومت های عربی از رژیم اشغالگر قدس، در نزار قبانی انقلابی درونی رخ نمود. او در این مقطع شعری را با عنوان «حاشیه ای بر دفتر شکست» سرود.

شعر عرب در صد سال اخیر چهره های برجسته ای ارائه کرده است که نزار یکی از جنجالی ترین و شاخص ترین آنهاست. نزار که سال ها به عنوان کارمند عالی رتبه وزارت خارجه در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی مشغول به کار بود سرانجام در بهار 1966 از تمامی کارهای دولتی کناره گرفت.

مرگ

در ماه مه 1998 ادبیات عرب با یکی از بزرگ ترین چهره های شعرش وداع کرد. نزار قبانی شاعر عاشقانه سرای سوری در هتلی در لندن دنیا را برای همیشه ترک کرد. قبانی بدون شک شاعری است که در دنیای عرب چه او را بپذیری چه نه، نمی توانی به سادگی از کنار نام و آثارش رد شوی.

خبر مرگ نزار در لندن برای دنیای عرب حادثه ای بزرگ بود. بیشتر رادیو و تلویزیون های عربی برنامه عادی خود را قطع کرده و این خبر را به اطلاع مخاطبین رساندند. جنازه نزار به دستور رئیس جمهوری سوریه با احترام نظامی و تشریفات رسمی بر دوش هزاران نفر از دوستداران شعرش که از کشورهای مختلف عربی آمده بودند، در دمشق، زادگاه او، به خاک سپرده شد.