لوییزا می الکات

لوییزا می الکات(Louisa May Alcott)

تولد : 8 آذر 1211

وفات : 16 اسفند 1266

لوییزا می الکات رمان‌نویس آمریکایی است که به سبب رمان‌های زنان کوچک، مردان کوچک و پسران جو مشهور است.

زنان کوچک حول موضوعات خانه خانواده الکات،ارکارد هوس در کنکورد، ماساچوستنوشته شده که بر مبنای زندگی واقعی نویسنده و سه خواهرش است.

کتاب های لوییزا می الکات