سوفیا آموروسو

سوفیا آموروسو(Sophia Amoruso)

تولد : 20 آوریل 1984

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

سوفیا آموروسو، در کمتر از ده سال، از یک دختر دبیرستانی ترک تحصیل کرده به بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشهور «نستی گال» تبدیل شد و به سرعت مسیر رشد و ترقی را پیمود. او کتاب خانم رئیس را برای دخترانی مانند خودش نوشت؛ دخترانی که در جست و جوی راهی به سوی کامیابی هستند.

کتاب های سوفیا آموروسو