دون میگوئل روئیز

دون میگوئل روئیز(Don Miguel Ángel Ruiz)

تولد : 27 اوت 1952

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

دون میگوئل روئیز در خانواده ای از شفاگران به دنیا آمد، و در یکی از روستاهای مکزیک تحت تربیت مادری شفاگر و پدربزرگی شمن یا ناوال بزرگ شد. اعضای خانواده امیدوار بودند که او سنت صدها ساله شفاگری و معلمی را ادامه دهد و دانش مکنونه تولتک ها را گسترش داده، به نسل های بعد منتقل کند. اما میگوئیل که جذب زندگی متجدد شده بود، ترجیح داد به دانشکده پزشکی برود.

او تحصیلات پزشکی را به پایان رسانید و در جراحی تخصص گرفت. در آغاز دهه هفتاد میلادی، یک شب دیر وقت پشت فرمان اتومبیلش به خواب رفت. اتومبیل واژگون شد و با دیواری برخورد کرد. او ناگهان بیدار شد و در حالی که سعی می کرد دوستانش را از خطر نجات دهد، متوجه شد که از جسم فیزیکی خودش بیرون آمده است. این تجربه نزدیک به مرگ زندگی او را متحول کرد.

بر اثر ضربه حاصله از این تجربه، او آغاز به طرح پرسش هایی از خویشتن کرد و برای یافتن پاسخ ها به تمرینات شدیدی در جهت کسب مهارت در خرد باستانی اعقاب خویش پرداخت. نخست مادرش استاد او بود وسپس یکی از شمن های قدرتمند صحرای مکزیک آموزش وی را به عهده گرفت. پدربزرگش که در آن زمان از جهان رفته بود، از طریق رویاهایش تعالیمی به وی داد.

در سنت تولتک ها، ناوال استادی است که فرد را به سوی آزادی شخصی هدایت می کند. دون میگوئل روئیز ناوالی است متعلق به سلسله «سلحشوران عقاب»، و خود را وقف انتقال دانش و خرد تولتک ها به دیگران کرده است. او از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها، و سفرهای هدایت شده به تئویی هواکاران در مکزیک، به انتقال خرد باستانی می پردازد.

کتاب های دون میگوئل روئیز