داریل شارپ

داریل شارپ(Daryl Sharp)

تولد : 1315

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

داریل شارپ ،مدیر موسسه انتشارات  inner city book  و از فارغ التحصیلان انستیتو یونگ زوریخ است.

 

کتاب های داریل شارپ