حامد حبیبی نویسندۀ کتاب آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند

حامد حبیبی(Hamed Habibi)

تولد : 1357

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

جوایز و افتخارات

در سال 1390، بخاطر کتابِ بودای رستوران گرد باد، برندۀ جایزه ادبی هفت اقلیم در بخش مجموعه داستان شد.

در سال 1387،بخاطرِ مجموعه داستان کوتاهِ آن جا که پنچرگیری ها تمام می شوند، برندۀ جایزۀ ادبیِ هوشنگ گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان شد.

در سال 1387، بخاطرِ مجموعه داستان کوتاهِ آن جا که پنچرگیری ها تمام می شوند، نامزد دریافت جایزۀ ادبیِ روزی روزگاری، جایزۀ نویسندگان و منتقدان مطبوعات شد.

در سال 1384، بخاطرِ کتاب ماه و مس، نامزد دریافت جایزۀ ادبیِ هوشنگ گلشیری، در بخش بهترین مجموعه داستان بود.

در سال 1384، بخاطر کتاب ماه و مس، برندۀ جایزۀ ادبی اصفهان در بخش ویژه شد.

در سال 1392، بخاطر کتاب شبِ هزار و دوم، برندۀ نشان نقرۀ بهترین کتاب کودک و نوجوان در جشنوارۀ جایزۀ لاک پشت پرنده شد.

آثار و نوشته ها

کتاب ماه و مس(1384)

پَرسه(کتابِ شعر-1384)

نمی خوام قد دراز شم!(1385)

آن جا که پنچرگیری ها تمام می شوند(1387)

بوقی که خروسک گرفته بود(1387)

کرمی که می خواست عکاس شود(1388)

بودای رستوران گردباد(1390)

شب هزار و دوم(1392)

مرگی به اندازه(کتابِ شعر-1393)

  • حامد حبیبی، نویسنده و شاعر، متولد سال 1357 در ایران، می باشد.