جان ترن بول(John Turnbull)

تولد :

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

ترن بول موسس و مدیر عامل شرکت  ای.سی.سی یک سازمان آموزشی و مشاوره های تخصصی سی.آر.ام در استرالیا است در واقع ماموریت و رسالت این شرکت تماس گرفتن و کار کردن با مشتریان به منظور کمک رسانی به آنان در راستای درک مزایای کسب وکار مدیریت اتباط با مشتری است. او یکی از استادان باتجربه با پیش از بیست سال تجربه در صنعت و تکنولوژی است تجارب صنعتی وی شامل نقش های اجرایی  در خدمات میدانی یا تخصصی یا مهندسی فروش و بازریابی می شود. جان از سیزده سال پیش یعنی زمان پیوستن به بخش نرم افزار کاربردی در زمینه های مدیریت و مشاوره فروش، اجرا، مشاوره و آموزش فعالیت داشته است. او ساله ها وقت صرف اداره و مدیریت سازمان های مشاوره فروش در استرالیا و نیوزلند برای دو فروشنده اصلی سی. آر.ام کرد.

ترن بول در حال حاضر درگیر فعالیت های آموزشی و مشاوره ای در شرکت ای.سی.سی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و سخنرانی هایی در زمینه سی.آر.ام دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت مکوییری استرالیا است.

کتاب های جان ترن بول