287

50 کتاب برتر روانشناسی کلاسیک

شاید در همین ابتدا لازم باشد به این نکته اشاره کنیم که اینها هرگز فهرست قطعی بهترین آثار روانشناسی نیستند. اما این را هم مطمئنیم که می توانند به شما کمک کنند تا در زمینه های مورد علاقه خود کتابهای بهتر و بیشتری بخوانید.

کتاب های برتر روانشناسی در زمینه رفتار، بیولوژی و ژنها: علمی در ارتباط با مغز

لوان بریزندین، کتاب مغز زن

کتاب لوان بریزندین نشان می دهد که زنان در مراحل مختلف زندگی تا چه اندازه می توانند تحت تأثیر بیولوژی قرار بگیرند.

ویلیام جیمز، کتاب اصول روانشناسی

برای ویلیام جیمز، روانشناسی یک علم طبیعی بود که براساس کارکرد مغز شکل گرفت، اما در دوران زندگی جیمز هنوز ابزاری که بتوان درباره مغز بررسی های دقیق تری انجام داد، وجود نداشت. اما امروز به خاطر پیشرفتهای تکنولوژیکی، روانشناسی در موقعیتی قرار گرفته که از مغز، علم و اطلاع بسیار بیشتری دارد.

ژان پیاژه، کتاب زبان و اندیشه کودک

ژان پیاژه هرگز کار لابراتوری روی مغز انجام نداد، اما روی حلزونهای کوههای سوئیس بررسی کرد. پیاژه روی کودکان بررسی های متعددی انجام داد و به این نتیجه رسید که آنها بر اساس سن و سال خود رشد می کنند، که البته این به شرطی است که از ناحیه محیط به اندازه کافی تحریک شوند.

آلفرد کینزی، کتاب رفتار جنسی در زنان

آلفرد کینزی، متخصص جنسیت که از ابتدا یک بیولوژیست بود، سعی کرد تابوهای موجود درباره رفتار جنسی زن و مرد را بشکند. او نشان داد که چگونه بیولوژی انسان رفتار های جنسی ما را شکل می دهد. اهتمام پیاژه و کینزی نشان می دهند در حالی که بیولوژی همیشه نقشی اساسی بر رفتار ما دارد، ولی محیط در ابزار و شکل گرفتن آن نقشی کلیدی بازی می کند.

حتی به رغم یافته های ما درباره مبنای بیولوژیکی و ژنتیکی رفتار، نباید تصور کنیم که دی ان اِی، تعیین کننده همه رفتارهای انسانی است. انسان بر خلاف سایر حیوانات از غرایز خودآگاه است و در نتیجه ممکن است بر آن شود که این غرایز را کنترل کند. انسان تنها ذاتی یا پرورشی و اکتسابی نیست، بلکه از ترکیبی از این دو شکل گرفته است.

آن مویر و دیوید جسل، کتاب جنسیت مغز

به شکلی اصولی تر، کتاب جنسیت مغز مویر و جسل موضوع مجاب کننده ای را بروز می دهد. این نویسندگان معتقدند که بسیاری از گرایشات رفتاری ما ناشی از بیولوژی جنسی مغز ماست که وقتی جنین هشت هفته ای است، شکل می گیرد. حتی نظرات ما درباره خود و ضمیر زیر میکروسکوپ قرار می گیرند.

استیون پینکر، کتاب لوح سفید

این تأکید جدید بر علم مغز، سؤالات عدیده ای در زمینه مبانی بیولوژیکی و ژنتیکی رفتار ایجاد می کند. آیا آن طوری که به واقع هستیم، تغییر ناپذیر است؟ یا نه، ما تحت تأثیر عوامل بیرونی هستیم؟ بحث قدیمی و کهنه درباره « طبیعت در برابر پرورش» نیروی تازه ای گرفته است. علم ژنتیک و روانشناسی تکاملی نشان داده اند که بسیاری از آنچه ما آن را طبیعت انسانی می دانیم، و از جمله هوش و شخصیت، در رحم مادر در ما ایجاد می شوند و یا دست کم می توان گفت که منشأ هورمونی دارند. به دلایل فرهنگی یا سیاسی استون پینکر معتقد است نقش اساسی که بیولوژی در رفتار انسان بازی می کند گاه انکار می شود، اما با بسط دامنه دانش ما پایبندی به این نظر دشوارتر می گردد.

وی. اس. راماچاندران، کتاب اشباح مغز

وی. اس. راماچاندران، دانشمند عصب شناس، به نظر می رسد که توانایی قابل ملاحظه مغز را در خلق یک وحدت شناختی به رسمیت می شناسد، هر چند این واقعیت بسیار پیچیده به نظر می رسد.

الیور سایکس، کتاب مردی که همسرش را با کلاهش اشتباه گرفت.

علم اعصاب در روزگار ما معتقد است که ضمیر را به بهترین شکل می توان به عنوان توهمی که مغز خلق می کند، شناخت. نوشته های جالب توجه الیور ساکس، برای مثال، که مغز پیوسته به شکلی کار می کند که تا احساس «من» در موقعیت کنترل را خلق و آن را حفظ کند. هر چه جایی در مغز وجود ندارد که بتوان آن را مکان« احساس خود» معرفی نمود.

50 کتاب برتر روانشناسی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر اول

کتاب های برتر روانشناسی در زمینه ذهن ناهشیار: درایت از نوعی دیگر

گاوین دوبکر، کتاب هدیه ترس

شم، به عنوان پلی میان ذهن هشیار و ناهشیار، خرد و فراستی است که می توانیم آن را تقویت کنیم. این مطلبی است که به خوبی در کتاب هدیه ترس اثر گاوین دوبکر مطرح شده است. در این کتاب، به نمونه های متعددی اشاره شده است که وقتی با موقعیتهای سرنوشت ساز در زندگی روبه رو می شویم، می توانیم از آنها استفاده کنیم. و این بستگی به این موضوع دارد که تا چه اندازه حاضریم به نداهای درون خود گوش بدهیم.

میلتون اریکسون، کتاب صدای من با تو می رود

میلتون اریکسون، که یک هیپنوتیسم کننده سرشناس و معتبر بود، می گوید: « به راستی که حیرت انگیز است که مردم می توانند انجام بدهند. اما در نهایت نمی دانند که چه کاری از آنها ساخته است.» او همچنین معتقد بود که ذهن ناهشیار چاهی از راه حلهای مدبرانه است. او به بیماران خود می آموخت تا از این راه حلهای مدبرانه به سوی خود استفاده کنند.

مَلکم گلدویل، کتاب در یک چشم به هم زدن

کتاب در یک چشم به هم زدن مَلکم گلدویل نیز فکر کردن بدون اندیشه را مطرح می سازد و نشان می دهد ارزیابی فوری و لحظه ای، یک موقعیت یا یک شخص به همان دقت ارزیابی بلند مدت است.

زیگموند فروید، کتاب تعبیر رؤیا

روانشناسی چیزی بیشتر از ذهن منطقی اندیشمند است و توانایی ما به دسترسی به ذهن ناهشیار می تواند منبع درایت وسیعی به دست دهد. فروید سعی کرد نشان دهد که رؤیاها صرفاً توهم بی معنی نیستند، بلکه پنجره ای به سوی ذهن ناهشیار هستند که می توانند آرزوهای سرکوب شده را آشکار سازند. در نظر فروید، ذهن هشیار قله یک کوه یخی در اقیانوس است.

کارل یونگ، کتاب کهن الگوها و ناهشیاری جمعی

یونگ از فروید فراتر رفت و به ذهن ناهشیار جمعی اشاره کرد که در افراد خاص وجود دارد و پیوسته آداب و رسوم، هنر، اسطوره شناسی و ادبیات فرهنگی ایجاد می کند. برای فروید و یونگ آگاهی بیشتر از آنچه در لایه های زیرین وجود دارد، بدین معنا بود که این گونه انسان کمتر دچار اشتباه می شود.

روانشناسی عمقی به عنوان یک روش درمانی آن قدرها موفق نبوده است. و آن میزان موفقیتی هم که به دست آمده با کاردانی و مهارت درمانگر رابطه داشته بشاد.

50 کتاب برتر روانشناسی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر سوم

کتاب های برتر روانشناسی در زمینه اندیشۀ بهتر، احساس بهتر: شادی و سلامت ذهنی

ناتانیل براندن، کتاب روانشناسی عزت نفس

مفهوم عزت نفس در سالهای  اخیر با نقد و بررسی فراوانی همراه بوده است. اما کتاب ناتانیل برندن در این زمینه همچنان مجاب کننده به نظر می رسد. به اعتقاد برندن، اگر روی اصول خود بایستیم و براساس آن رفتار کنیم.، به عزت نفس می رسیم. وقتی نمی توانیم این کار را بکنیم، گرفتار تنفر از خود و افسردگی می شویم.

دیوید دی. برنز، روانشناسی افسردگی، کتاب از حال بد به حال خوب

انقلاب شناختی در روانشناسی تأثیر بسیار جالب توجهی بر سلامت روان گذاشته است و دو شخصیت بارز شناخت درمانی را می توان  دیوید برنز و آلبرت الیس شناسایی کرد.

آلبرت الیس و رابرت ها رپر، کتاب راهنمای زندگی منطقی

مانترای [کلام مقدس] این دو نویسنده در کتاب راهنمای زندگی مطلق مبنی بر اینکه اندیشه احساس را می سازد و نه احساس اندیشه را، به جمع کثیری از مردم کمک کرده تا کنترل زندگی خویش را به دست گیرند. با این حال، آثار آنها روی رسیدن به شادی و خوشبختی هم تأثیر فراوان بر جای گذاشته است. با توجه به نظرات این دو نویسنده، اگر رابطه میان اندیشه و احساس را به درستی درک کنیم، می توانیم به خوشبختی برسیم.

دانیل گیلبرت، کتاب شیرجه در خوشبختی

کتاب دانیل گیلبرت به این واقعیت شگفت انگیز اشاره دارد که گرچه انسانها تنها حیواناتی هستند که می توانند به آینده نظر کنند، اما اغلب درباره آنچه به شادی و خوشبختی ختم می شود اشتباه می کنند.

فریتز پرلز، کتاب گشتالت درمانی

فریتس پرلز بانی و طراح اصلی گشتالن درمانی است. پرلز معتقد بود درمانجویان باید بزرگ شوند و خودشان مشکلات زندگیشان را حل کنند.

باری شوارتز، کتاب تناقض انتخاب

تفاوت گذاری شوارتز میان نهایت طلبان و رضایت طلبان ما را با درایتی در زندگی روبه رو ساخته که می گوید محدود کردن گزینه های خود در زندگی می تواند به شادی و خوشبختی بیشتری منجر گردد و رضایت خاطر بیشتری به همراه آورد.

مارتین سلیگمن، کتاب خوشبختی اصیل

سالها، به شکلی حیرت انگیز، روانشناسی نسبت به شادی و خوشبختی بی تفاوت بود. مارتین سلیگمن در این خصوص بررسی مفصل و جدی کرد و « روانشناسی مثبت» او به روش علمی آنچه را که زمانی نامعلوم بود، آشکار می سازد.

ویلیام استایرون، کتاب تاریکی مرئی

همان طور که مبارزه ویلیام استایرون با افسردگی اش نشان می دهد، این موضوعی اسرار آمیز است که می تواند دامنگیر هر کس بشود. او در اثر خود می نویسد که افسردگی سرطان سلامت روان است: به پیدا کردن درمان نزدیک شده ایم، اما کسانی که به خوبی به دارو و روان درمانی پاسخ مثبت نمی دهند، هنوز راه درازی در پیش دارند.

رابرت ای. تایر، کتاب مبدأ و منشأ روحیۀ روزانه

رابرت تایر با اشاره به علل فیزیولوژیکی روحیات روزانه به هزاران نفر کمک کرده است که کنترل بهتری بر احساسات ساعت به ساعت خود داشته باشند. بینش حیرت انگیزی هر یک از این کتابها نشان می دهد که دستیابی به خوشبختی هرگز برخلاف میل ما موضوع ساده ای نیست.

50 کتاب برتر روانشناسی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر چهارم

کتاب های برتر روانشناسی در زمینه چرا این گونه هستیم: مطالعه شخصیت و ضمیر

ایزابل بریگز مایرز، کتاب استعدادهای متفاوت

از دیرباز به ما توصیه کرده اند که «خودت را بشناس»، اما در روانشناسی این موضوع جنبه های مختلفی را شامل می شود. اهتمام ایسنک درباره ابعاد روانی شخصیت راه را برای بسیاری هموار کرد تا در این زمینه بررسی کنند. این روانشناسان به ابعاد برونگرا، خوشایند، وظیفه شناس، روان رنجور و تجربه پذیر در شخصیت انسان توجه کرده اند. امروزه می توانیم به روشهای مختلف گونه شخصیتی خود را مشخص سازیم. ایزابل بریگزمایرز از جمله شاخص ترین کسانی است که در این خصوص بررسی کرده است.

اریک اریکسون، کتاب لوتر جوان

البته ممکن است آن کسی که در این لحظه هستیم، در لحظه دیگر نباشیم. اریک اریکسون به مفهوم «بحران هویت» اشاره می کند.

هانس آیزنک، کتاب ابعاد شخصیت

آیزنک برای آشکار کردن صفات شخصیت ، چند پرسشنامه ساخت. بر طبق نظریه او شخصیت مبتنی بر 3 بعد است که به صورت ترکیبات صفات یا عوامل توصیف می شوند.

آنا فروید، کتاب نفس و مکانیسم های دفاعی

انسانها در مواقعی باید با آنچه نفس های رقیب به نظر می رسند مقابله کنند. آنا فروید از جایی که پدرش تمام کرده بود شروع کرد و به دفاع های روانی رسید.

کارن هورنای، کتاب تعارضهای درونی ما

کارن هورنای معتقد بود که تجارب دوران کودکی سبب شدند که ما یا به سوی مردم برویم، یا از آنها فاصله بگیریم. این گرایشات می توانند اگر به فراسوی آنها نرویم در ما تولید روان رنجوری کنند.

ملانی کلاین، کتاب غبطه و قدرشناسی

ملانی کلاین به این توجه کرد که چگونه یک شخصیت مبتلا به اسکیزوفرنی می تواند تحت تأثیر رابطۀ طفل با مادرش در اولین سال زندگی کودک شکل بگیرد.

آر.دی.لینگ، کتاب نفس تقسیم شده

اغلب ما برداشت قدرتمند و مستحکمی از خود داریم، اما همانطور که آر.دی.لینگ در کتاب کم نظیرش درباره اسکیزوفرنی نشان داد، بعضی ها فاقد این ایمنی و امنیت هستند و سعی می کنند جای خالی را با نفس های کاذب پر کنند.

گیل شیهی، کتاب گذرگاهها

کتاب گذرگاهها در دهه 1970 نشان داد، انسان در دوران بلوغ و بزرگی بحرانهای فراوانی را تجربه می کند. او معتقد است که باید از این بحرانها برای رسیدن به رشد استفاده کنیم و بهره بگیریم.

50 کتاب برتر روانشناسی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر دوم

چرا این گونه رفتار می کنیم: اندیشمندان بزرگ در زمینه انگیزه

آلفرد آدلر، کتاب درک کردن طبیعت انسان

آلفرد آدلر یکی از اعضای گروه اولیه معتقد به فروید بود، اما او از این گروه جدا شد زیرا قبول نداشت که فعالیت جنسی به حرکت در آورنده اصلی رفتار انسانی است. او بیشتر به این علاقه مند بود که محیط اولیه زندگی ما چگونه ما را شکل می دهد. او معتقد بود که انسان بیشتر خواهان چیزهایی است که در کودکی از آن محرمم بوده است. این نظریه مشهور «جبران» آدلر را شکل می داد.

ویکتور فرانکل، کتاب در جست و جوی معنا

ویکتور فرانکل نظریۀ «لوگوتراپی» را مطرح ساخت. او معتقد بود که انسان به حکم ماهیت خود در جست و جوی معناست. مسئولیت ما در زندگی این است که به دنبال معنا برویم، حتی اگر در تاریک ترین لحظات زندگی خود قرار داشته باشیم. او به اراده آزاد توجه داشت.

اریک هافر، کتاب معتقد راستین

به نوشته اریک هافر، روانشناس آماتور، در کتاب معتقد راستین، انسان برای فرار از مسئولیتهای زندگی به جنبش های انبوه گرایش پیدا می کند.

آبراهام مازلو، کتاب دستیابی به طبیعت انسانی

آبراهام مازلو، روانشناسی انسان گرا، از سوی دیگر عنوان کرد اقلیتی از انسانهای خودشکوفا صرفاً برای هماهنگ شدن با جامعه کار نمی کنند و راه زندگی شان را انتخاب می نمایند.

استنلی میلگرم، کتاب اطاعت از مقام صاحب اختیار

استنلی میلگرم کسی که آزمایشات مختلفی روی انسانها انجام داد، نشان داد که در شرایط مناسب انسانها هم نوعان خود را عذاب می دهند تا مورد حمایت مقامات صاحب اختیار و اقتدار قرار بگیرند.

ایوان پاولف، کتاب بازتابهای شرطی

بازتاب شرطی بالاتر از عقل و اراده است زیرا به کمک آن می­توان خوشحال دائمی ایجاد نمود و کودکان را بدون نصیحت و حرف زدن آموزش داد و به هر کاری علاقمند نمود.

بی.اف.اسکینر، کتاب در فراسوی آزادی و منزلت

در حالی که شاعران، نویسندگان و فیلسوفان مدتهاست که به انگیزه های درونی که راهنمای رفتار انسانی خود مختار است بها داده اند، بی. اف. اسکینر، نفس و ضمیر را مجموعه ای از رفتارهای متناسب با شرایط تعریف کرده است.


کتاب های برتر روانشناسی در زمینه عشق ورزی: دینامیک روابط

اریک برن، بازیها

تحلیل اریک برن از رفتار انسانها و اینکه ما همیشه با هم بازی می کنیم، باور بدبینانۀ او را به نمایش گذاشت.

سوزان فوروارد، ارعاب عاطفی

به سوزان فوروارد بر می خوریم که در زمینه ازدواج با باج گیری و ارعاب توجه کرده است.

جان ام. گاتمن، هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج

عشق از دیرباز در قلمرو شاعران، هنرمندان و فیلسوفان بوده است، اما در 50 سال گذشته روانشناسان به این موضوع روی آورده اند. در دهۀ 1950، هاری هارلو، پژوهشگر نخستی ها، با آزمایشاتی که روی میمونها انجام داد، ثابت کرد که انسانها برای اینکه رشد کنند و به بالغانی سالم تبدیل شوند به عشق مادرانشان احتیاج دارند. در زمانهای اخیر، جان گاتمن، پژوهشگر روابط زناشویی، به جنبۀ دیگری از پویایی روباط زن و مرد توجه کرد و به این نتیجه رسید آنچه به طور متعارف و از دیرباز درباره روابط زناشویی گفته اند درست نیست. او گفت که باید روابط زن و شوهر به طور علمی بررسی گردد.

توماس اِی.هریس، من خوبم- تو خوبی، ماندن در وضعیت آخر

اریک برن و توماس هریس روش تحلیل رفتار متقابل، یا تحلیل تبادلی را مطرح ساختند که می توان با سه ضمیر بالغ، کودک و والد آنها را بررسی نمود.

کارل راجرز، در باب انسان شدن

و سرانجام، به کارل راجرز می رسیم که درباره نقش روانشناسی انسان گرایه در روابط زناشویی بحث می کند.


کتاب های برتر روانشناسی در زمینه موفقیت در کار: قدرت خلاق و مهارتهای ارتباطی

رابرت بولتون، مهارتهای انسانی

برخلاف بهره هوشی، می توان به نسبت به شکلی ساده بر مهارتهای ارتباطی افزود و این مطلبی است که کتاب قابل ذکر و مشهور رابرت بولتون به آن اشاره می کند.

ادوارد دوبونو، تفکر اخلاق

جزء دیگر موفقیت کاری خلاقیت است. واژۀ ادوارد دو بونو با عنوان «تفکر خلاق» در دهۀ 1960 بسیار جدید به نظر می رسید، اما در فرهنگ کارفرمایی روزگار ما از همه انتظار می رود که در بیرون از چارچوب اندیشه ای خلاق داشته باشیم.

رابرت چالدینی، نفوذ

یکی از عوامل تعیین کننده در تجارت توانایی متقاعد کردن است. اثر برجستۀ رابرت چالدینی در زمینه روانشناسی نفوذ اگر در کار بازاریابی هستید کتابی است که بی چون و چرا باید آن را بخوانید. به غیر از بازاریابان، همه کسانی که علاقه مند به دانستن این مطلب هستند که چرا ما کاری را که به آن علاقه نداریم وادار می شویم انجام دهیم، می توانند از خواندن این کتاب بهره بگیرند.

میهالی سیکزنت میهالی، خلاقیت هووارد گاردنر، چارچوبهای ذهنی

در سطحی وسیع تر خلاقیت مورد اشاره میهالی سیکزنت میهالی که مبتنی بر مطالعات سیستماتیک و منظم است، نشان می دهد که چرا خلاقیت برای یک زندگی غنی، سرشار و معنی دار ضرورت دارد. و چرا بسیاری از مردم قبل از اینکه به سنین بزرگی و بلوغ برسند از خود خلاقیتی نشان نمی دهند.

دانیل گلمن، کار با هوش عاطفی

در دنیای آکادمیک بر سر ماهیت هوش بحث و گفت و گو فراوان است. اما در زندگی کاری ما به کاربرد آن علاقه مند هستیم. دو عنوان برجسته در این زمینه دانیل گلمن و هووارد گاردنر هستند که هر دو معتقدند هوش چیزی بیش از بهره هوشی است.

داگلاس استون، بروس پتن و شیلاهین، گفت و گوهای دشوار

داگلاس استون در کتاب برگرفته از پژوهشهای درباره گفت و گواهی دشوار درباره طرز صحبت کردن و برقراری ارتباط در موقعیتهای دشوار با ما سخن می گوید.

50 کتاب برتر روانشناسی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر پنجم

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*