1134

هفت قانون موفقیت از دید دکتر دیپاک چوپرا

موفقیت

اگر چه دکتر دیپاک چوپرا این اصول را هفت قانون معنوی موفقیت نام برده، اما میتوان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید, زیرا همان اصولی را عرضه میکند که برای آفرینش هر چیز در بعد مادی هر آنچه میبینیم و می شنویم و استشمام میکنیم، مزه میکنیم و لمس میکنیم از آنها سود می جوید.

موفقیت در زندگی را میتوان به صورت گسترش مداوم شادمانی و تحقق فزاینده هدف های ارزشمند تعریف کرد. موفقیت، یعنی این توانایی  که آرزوهایتان را با سهولت و بی تکاپو برآورده سازید. موفقیت جنبه های بسیار دارد؛ ثروت مادی فقط یکی از آن جنبه هاست. وانگهی موفقیت یک سفر است, نه مقصد. 

اما موفقیت تندرستی و نیرو  و انرژی و شور و شوق زندگی و روابط موفقیت آمیز و آزادی خلاق و ثبات عاطفی و روانی و احساس آسودگی و آرامش ذهن را شامل می شود.

موفقیت راستین یعنی به هر کجا که می رویم، در هر چه که میبینیم الوهیت را احساس کنیم:  در نگاه یک کودک, در زیبایی یک گل, در پرواز یک پرنده.

موفقیت - فروشگاه آنلاین تیتاس

تعریف هفت قانون موفقیت

نخستین قانون موفقیت ، قانون توانایی مطلق است. منشاء همه آفرینش آگاهی مطلق است.

قانون توانایی مطلق را میتوان قانون وحدت نیز خواند زیرا در کثرت نامحدود حیات وحدت جانی یگانه نهفته و همه چیز را فرا گرفته است. میان شما و این حیطه نیرو ذره ای جدایی وجود ندارد حیطه توانایی مطلق ضمیر خودتان است و هرچه طبیعت راستین خود را تجربه کنید به حیطه توانایی مطلق نزدیکتر خواهید بود.

دومین قانون معنوی موفقیت ، قانون بخشایش است این قانون را میتوان قانون داد و ستد نیز خواند. اگر شادی میخواهید به دیگران شادی بدهید. جریان حیات هیچ نیست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهایی که به صورت قانون بخشایش عمل میکند.

هر چه بیشتر ببخشید بیشتر دریافت میکنید. حتی فکر بخشیدن اندیشه برکت طلبیدن یا دعایی ساده این قدرت را دارد تا بر دیگران تاثیر بگذارد.

سومین قانون معنوی موفقیت، قانون کارماست هم علت است هم معلول. هر عملی نیرویی را تولید میکند که به هم شکل به ما باز میگردد هر چه بکاریم همان را درو میکنیم.

چهارمین قانون معنوی موفقیت، قانون کمترین تلاش است با سهولت بی تکاپو موفقیت و خوش اقبالی را می آفرینیم. در هر قصد و آرزو مکانیسم توفیق آن نهفته است.

اگر کار طبیعت را نظاره کنید خواهید دید که کمترین تلاش را به کار میبرند علف نمیکوشد رشد کند فقط رشد میکند این طبیعت فطری آنهاست زمین نمیکوشد که بر محور خود بچرخد این طبیعت زمین است.

پنجمین قانون معنوی موفقیت، قانون قصد و آرزو است. این قانون مبتنی بر اين واقعیت است که در هر نقطه طبیعت, انرژی و اطلاعات وجود دارد. در هر قصد و آرزویی مکانیسم توفیق و تجلی آن نهفته است.

ششمین قانون معنوی موفقیت، قانون عدم دلبستگی است. در عدم دلبستگی حکمت عدم یقین نهفته است در حکمت عدم یقین رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است که زندان شرطی شدن در گذشته است.

و آخرین یعنی هفتمین قانون معنوی موفقیت، قانون دارما است. هر کس در زندگی غایتی دارد موهبتی بی همتا یا استعدادی ویژه تا آن را به دیگران هدیه کند و هنگامی که این استعداد بی همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم, وجد و طرب جانمان را تجربه می کنیم که هدف نهایی همه هدف هاست.

با آرزوی موفقیت روزافزون

منبع:

کتاب هفت عادت معنوی موفقیت

نوشته شده توسط: شادی مقدم

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*