486

نگاهی به ابعاد تیپ شخصیتی مایرز بریگز

چرا اینگونه رفتار میکنیم ؟!

مردم هر کدام تیپ شخصیتی خاصی دارند یا به عبارتی هر کدام به شکل و نوعی هستند و تردیدی در این نیست. هر کسی موجودی منحصر به فرد است اما احتمالاً شما هم قبول دارید که بعضی ها به یکدیگر بیشتر شباهت دارند.

میتوانید علت رفتار این اشخاص را درک کنید و از پیش طرح های ژنتیکی آنها مطلع گردید, تیپ شخصیتی هر کس تا حدود زیاد مهمترین و بهترین وسیله برای شناخت رفتار اوست.

اطلاع از تیپ شخصیتی به ما اطلاع می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنیم, اینگونه متوجه میشویم در چه زمینه هایی به یکدیگر شبیه هستیم و در چه زمینه ای با هم تفاهم داریم.

ابعاد تیپ شخصیتی مایرز بریگز - فروشگاه آنلاین تیتاس

مبنای تیپ شخصیتی چهار بعد دارد؛

1.اشخاص چگونه انرژی میگیرند ؟

2.چه نوع اطلاعاتی را طبیعتا متوجه میشوند و به خاطر میسپارند ؟

3.چگونه تصمیم میگیرند ؟

4.و چگونه دوست دارند که دنیای بیرون از خود را سازماندهی کنند ؟

این ابعاد با جنبه مهمی از زندگی سرو کار دارند و به همین دلیل است که تیپ شخصیتی رفتار ما و رفتار دیگران را شناسایی می کنند. از آنجایی که با چهار بعد تیپ شخصیتی رو به رو هستیم هر کس در هر بعد یک ترجیح بیشتر ندارد, به یک ترکیب شانزده تایی تیپ های شخصیتی میرسیم.

ابعاد تیپ شخصیتی مایرز بریگز - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر دوم)

به عبارت دیگر, تیپ های شخصیتی از چهار حرف تشکیل می شوند که ترجیح شخص را در هر یک از ابعاد چهار گانه نشان میدهد. مثلا کسی میتواند دارای تیپ شخصیتی درون گرا باشد و کس دیگری از تیپ شخصیتی برون گرا برخودار باشد. بد نیست اگر لحظاتی درباره زبانی که برای توصیف تیپ های شخصیتی استفاده میشود بحث کنیم.

برای مثال, وقتی به ترجیحی اشاره میکنیم منظورمان انتخاب آگاهانه نیست به جای آن به یک گرایش درونی و ذاتی اشاره داریم. مثلا نمیتوانیم انتخاب کننده برون گرایی باشیم همانطور که کسی نمیتواند به انتخاب خودش راست دست باشد به همین شکل ترجیحات تیپ شخصیتی خود را هم نمیتوانیم انتخاب کنیم.

وقتی از جانب مورد نظر خود در هر یک از ابعاد تیپ های چهارگانه استفاده می کنیم (درست همانطور که از دست قوی خود برای نوشتن استفاده می کنیم.) اقدامی طبیعی صورت می گیرد. اما وقتی مجبور باشیم از جانب دیگر خاستفاده کنیم(مانند اینکه از دست غیر تخصصی خود استفاد کنیم) باید تلاش بسیار بیشتری به خرج بدهیم.

حاصل کارمان هم آن قدرها جالب نخواهد بود، این تجربه معمولا آن قدرها رضایت بخش هم نیست.

ما با یک تیپ شخصیتی خاص متولد می شویم و در تمام زندگیمان در آن تیپ شخصیتی باقی می مانیم. در حالی که بعضی ها از این حیث راضی نیستند, خبر بدی نمیتواند باشد زیرا  هیچ کدام از ترجیحات بهتر و یا بدتر نیستند. هر تیپ شخصیتی، دارای نقاط قوت و ضعف است و با آنکه هر فردی واحد و منحصر به فرد است، اما هر کس ژن ها، پدر و مادر و تجربیات زندگی خودش را دارد.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*