تفاوت اشخاص منظم و منعطف - فروشگاه آنلاین تیتاس

دنیای قضاوتی یا ادراکی؟
چهارمین زوج ترجیحی شخصیت بیرونی شما را توصیف میکند،این که شما دوست دارید چگونه زندگی کنید ومعمولاً چه رفتاری از شما سر می زند.به عبارت دیگر ترجیح قضاوتی – ادراک …

2650
ادامه مطلب
تفاوت میان اشخاص تفکری و احساسی - فروشگاه آنلاین تیتاس

دنیای تفکری یا احساسی؟
در مطالب گذشته درباره برون گرایی یا درون گرایی و منطقی یا شهودی بودن اشخاص صحبت کردیم و گفتیم که این بعد از شخصیت به طرز تفاوت اطلاع گیری اشخاص اشاره دارد، در اینجا قص …

2318
ادامه مطلب
تفاوت شهودی ها و منطقی ها - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اصلی مقاله)

جنگل “شهودی” یا درختان ” منطقی “؟
بعد تیپی دوم به دو نوع درک و برداشت متفاوت اشاره دارد. به عبارت دیگر اشخاص به دو طریق اطلاعات را جذب می کنند. این دو طریق را شهودی و …

1301
ادامه مطلب
اشخاص برون گرا و درونگرا - فروشگاه آنلاین تیتاس

دنیای درون (درون گرا) یا دنیای بیرون (برون گرا)؟
اولین بعد تیپی درباره برون گرا یا درون گرا بودن است.
بر خلاف آنچه اغلب مردم می پندارند, اولین بعد تیپی درباره انرژی اشخاص است. اینکه اشخاص ان …

1632
ادامه مطلب
ارتباط با انواع تیپ شخصیتی - فروشگاه آنلاین تیتاس

تیپ شخصیتی شما ترکیبی از ترجیحات شما در چهار مقیاس مختلف است
ترجیحاتی که به صورت زوج، زوج در مقاله های قبلی توضیح دادیم با هم ترکیب می شوند تا یک الگوی چهار حرفی را که  تیپ روان شناختی شماست …

2604
ادامه مطلب
موفقیت از دید دکتر دیپاک چوپرا - فروشگاه آنلاین تیتاس

موفقیت
اگر چه دکتر دیپاک چوپرا این اصول را هفت قانون معنوی موفقیت نام برده، اما میتوان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید, زیرا همان اصولی را عرضه میکند که برای آفرینش هر چیز در بعد مادی هر آ …

1182
ادامه مطلب
ابعاد تیپ شخصیتی مایرز بریگز - فروشگاه آنلاین تیتاس

چرا اینگونه رفتار میکنیم ؟!
مردم هر کدام تیپ شخصیتی خاصی دارند یا به عبارتی هر کدام به شکل و نوعی هستند و تردیدی در این نیست. هر کسی موجودی منحصر به فرد است اما احتمالاً شما هم قبول دارید که …

932
ادامه مطلب
شخصیت شناسی - تیتاس

آیا به نظرتان جالب نیست که بتوانیم شخصیت اشخاص را با اشعه ایکس بخوانیم؟
آیا جالب نیست به محض اینکه به اشخاص نگاه می کنیم بفهمیم به چه فکر می کنند؟ به چه علاقه دارند؟ و از چه چیزهایی خوششان ی …

1318
ادامه مطلب