بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پیام مُبلغ به صورت ویروسی بین مردم پخش می شود؛ معمولاً برای بازاریابی ویروسی از شبکه های اجتماعی استفاده می شود. در کنار ش …

207
ادامه مطلب
7 دلیل شکست - فروشگاه آنلاین تیتاس

7 دلیل شکست
7 دلیل شکست یکی از بخش های کتاب شیب است، نویسنده این کتاب ست گودین است. ست گودین ، نویسنده پر فروش کتابهای مدیریت  است. او در کتاب شیب به خوبی درباره استراتژی رها کردن به موقع کا …

205
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی infp - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی INFP
این افراد با تیپ شخصیتی INFP پیوسته در جست و جوی معنا و هماهنگی درونی هستند. عملکرد راهنمای آنها احساسی بودن است. به همین دلیل به ارزش های شخصی خود بها مید …

479
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESFJ
افراد با تیپ شخصیتی ESFJ در کمک کردن پیش قدم هستند. رفتاری دوستانه دارند، اهل معاشرت هستند، برخورد همدلانه میکنند. احساسی بودن طبیعت راهنما و اصلی آنهاست. …

416
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی enfp - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ENFP
افراد با تیپ شخصیتی ENFP به آنچه که یحتمل است توجه دارند. از آنجایی که عملکرد راهنمای آنها شهودی بودن است، به ناچار تنها امروز و لحظه اکنون را نمیبینند، بل …

370
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی INFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی INFJ
بهترین دو کلمه ای که این تیپ احساسی را توصیف میکند یکی، داشتن حمیت و دیگری ابتکار است. ویژگی غالب افراد با تیپ شخصیتی INFJ شهودی بودن آنهاست. و این به آنها …

689
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESFP
افراد با تیپ شخصیتی ESFP بازیگرانی طبیعی هستند و میخواهند دیگران را شگفت زده و سرگرم کنند. آنها اشخاصی گرم، معاشرتی و دوستانه هستند و اغلب شاداب، سرزنده و …

356
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ISFP
افراد با تیپ شخصیتی ISFP بسیار آرام، حساس و مهربان است. آنها معمولا کم حرفند. تعهد و وفاداریشان را به دوستان و خانواده نشان میدهند. برایشان مهم این است که …

672
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ISFJ
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ نیاز فراوانی دارند تا به جایی تعلق داشته باشند و سازمان ها و گروهایی که آنها را انتخاب میکنند از شانس خوبی برخوردارند که این اشخاص …

416
ادامه مطلب