سال نو مبارک

سال مقاومت اقتصادی، اشتغال و تولید

مقام معظم رهبری سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید ملی نامیدند.

حضرت آیت العظمی خامنه ای سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نام گذاری کردند. همچنین ریاست محترم جمهوری آقای روحانی نیز پس از سخنرانی مقام معظم رهبری از تمام اقشار جامعه که از هیچ گونه فداکاری در سال 1395 دریغ نکردند تشکر به عمل آوردند و سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید را به همه ملت ایران تبریک گفتند.