رومن گاری | Romain Gary

رومن گاری | Romain Gary - فروشگاه آنلاین تیتاس

رومن گاری | Romain Gary

زندگی نامه رومن گاری

رومن کاسو که بعدها اسم مستعار رومن گاری را برای خود انتخاب کرد، نویسنده ای است توانا که در هشتم ماه مِی 1914 در شر ویلنوس از مادری اهل لیتوانی و پدری روسی به دنیا آمد. اندکی پس از انقلاب همراه با مادرش رهسپار کشورهای لهستان و سپس فرانسه گردی، به تابعیت فرانسه درآمد و در همانجا تحصیل کرد و درس حقوق خواند و در جنگ جهانی دوم به نیروی هوایی پیوست و افتخارات فراوانی کسب کرد و سرانجام سرکنسول فرانسه در آمریکا شد.

رومن به چهار زبان فرانسه، انگلیسی، لهستانی و روسی مسلط تسلط داشته و کتاب می نوشت و گاهی برخی از آثارش را خود به زبان انگلیسی ترجمه می کرد.

او درطول زندگی پربار ادبی اش 21 رمان با نام حقیقی، یک رمان  با نام مستعار فوسکو سینی بالدی و 4 رمان با نام مستعار امیل آژار نوشت. رومن تنها نویسنده ای است که دو بار موفق به دریافت جایزه ادبی گنکور شده است.

لیست کتاب های رومن گاری