دکتر ویکتور فرانکل | Dr. viktor frankl

دکتر ویکتور فرانکل | Dr. viktor frankl - فروشگاه آنلاین تیتاس

دکتر ویکتور فرانکل

دکتر ویکتور فرانکل (Dr. viktor frankl) متولد 1905 در وین است. او نویسنده، روانپزشک، عصب شناس و پدیدآورنده معنادرمانی یا لوگوتراپی است. دکتر فرانکل در سال 1997 درگذشت. معروف ترین اثر ویکتور فرانکل کتاب انسان در جستجوی معنا است. گاهی از بیماران خود که از دردهای کوچک و اظطراب های بزرگ شکوه می کردند می پرسید: «چرا دست به خودکشی نمی زنید؟» و از شنیدن پاسخ هایشان تقریباٌ راهی برای روش درمانی خویش به دست می آورد.

در زندگی هر انسانی نکته ای پنهان وجود دارد! در زندگی یک بیمار عشقی وجود دارد که او را به فرزندانش پایبند می سازد… دیگری را استعدادی است که هنوز شکوفا نشده… و در زندگی سومی یادمان های ارزنده ای وجود دارد که همچنان ماندگار است. یافتن این رشته های از هم گسیخته در یک زندگی نا به سامان، نقشی استوار از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع، روشی است که دکتر ویکتور فرانکل از اگزیستانسیالیسم نوین بدست آورده و آن را شیوه لوگوتراپی نامگذاری کرده است.

زندگی نامه دکتر ویکتور فرانکل

دکتر فرانکل مدت زیادی در اردوگاه کار اجباریِ نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. خواهرش تنها فردی بود که توانست از اردوگاه کار اجباری جان به سلامت برد؛ پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره های آدم سوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند. با وجود اینکه وی همه چیز خود را از دست داده بود و همه ارزش هایش را فنا شده می دید، باز هم با وجود رنجِ گرسنگی، سرما، بی رحمی و خشونت و نیز هر لحظه در انتظار مرگ بودن، زندگی را شایسته و ارزشمند می دانست. گفتار دکتر ویکتور فرانکل دلنشین است و بسیار ژرف و عمیق؛ و نمی توان به آسانی از آن گذشت. پیامهای او شگرف و ارزنده است و آنچه که او می گوید، به خاطر تجربه های ارزشمندش بر دل می نشیند.

آثار ویکتور فرانکل