حمایت از کارآفرینان و نویسندگان ، افراد خوداشتغال و مشاغل و تولیدات خانگی

با سلام

فروشگاه آنلاین تیتاس در راستای مسئولیت اجتماعی خود، و حمایت از سرمایه های ملی در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید قصد دارد در وُسع توان خود نسبت به حمایت از کارآفرینان و نویسندگان ، افراد خوداشتغال و  مشاغل و تولیدات خانگی اقدام کند.

برخی از خدمات ما برای حمایت از نویسندگان

 • قبل از چاپ کتاب
  1. مشاوره برای چاپ کتاب شما
  2. معرفی به بهترین انتشارات مربوط به موضوع کتاب
 • بعد از چاپ کتاب
  1. تعریف در وبسایت به عنوان پیشنهاد ویژه
  2. تعریف در تمام شبکه های اجتماعی تیتاس
  3. پرداخت هزینه ارسال کتاب به تمام ایران

برخی از خدمات ما برای حمایت از کارآفرینان و ارزش آفرینان

 • قبل از انجام ایده
  1. مشاوره برای انجام درست و اصولی آن ایده
  2. معرفی به بهترین شرکت های سرمایه گذاری
 • بعد از انجام ایده
  1. اگر محصولی تولید شد، تعریف آن در وبسایت به عنوان پیشنهاد ویژه
  2. اگر خدماتی ارائه شد، مشاوره برای تبلیغات و فروش آن خدمات

برخی از خدمات ما به افراد خوداشتغال، مشاغل و تولیدات خانگی

 • اگر محصولی دارید، تعریف آن در وبسایت فروشگاه آنلاین تیتاس به عنوان پیشنهاد ویژه و ارسال رایگان به آن سراسر ایران
 • اگر خدماتی ارائه می دهید، مشاوره برای فروش و ارائه آن
 • و اگر نیاز به سرمایه داشتید، معرفی به سرمایه گذار

اینها بخشی از خدمات ما برای حمایت از کارآفرینان و نویسندگان ، افراد خوداشتغال و مشاغل و تولیدات خانگی است. اگر فکر می کنید کاری که قرار است انجام دهید در این فهرست قرار دارد، به نشانی الکترونیکی INFO@TITTAS.ORG رزومه، یا هر چیزی که فکر می کند به ما برای آشنایی بیشتر و ارتباط با شما کمک می کند ارسال کنید.

اگر هم فکر می کنید می توانید کاری انجام دهید، اما در این فهرست قرار ندارد، می توانید به نشانی الکترونیکی بالا درخواست خودتان را ارسال کنید.

روزتان خوش، خوشی تان روزافزون

سربلند باشید.