1472

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا

دنیای درون (درون گرا) یا دنیای بیرون (برون گرا)؟

اولین بعد تیپی درباره برون گرا یا درون گرا بودن است.

بر خلاف آنچه اغلب مردم می پندارند, اولین بعد تیپی درباره انرژی اشخاص است. اینکه اشخاص انرژی شان را از کجا می گیرند و آن را به کجا هدایت می کنند. بسیاری از رفتارهای اشخاص تحت تأثیر این ترجیح آنهاست. اینکه جهت انرژی و توجه شما به کدام سمت است؟

دو سوال بسیار مهم برای تعیین اینکه آیا شما جزء اشخاص درون گرا یا جزء اشخاص برون گرا هستید از این قرار است:

 • آیا به طور طبیعی به سمت دنیای بیرون یعنی مردم و رویدادهای اطرافتان توجه میکنید؟ (برون گرایی)
 • آیا به دنیای درون یعنی ایده ها و افکارتان توجه میکنید؟ (درون گرایی)

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 1

ویژگی های اشخاص برون گرا (E)

واژگان کلیدی:

دنیای بیرون، مردم، عمل ، گستردگی

افرادی که ترجیح برون گرایی دارند به واسطه ی درگیری فعال در رویدادها انرژی میگیرند. آنها دوست دارند در فعالیت های گسترده ای غرق شوند. آن ها بیش از همه هنگامی هیجان زده می شوند که در میان جمع باشند و اغلب روی سایر افرادی که اطراف شان هستند تاثیری انرژی بخش دارند.دیگران ممکن است آنها را خوش معاشرت و دارای بیانی خوب توصیف کنند چنانچه برون گرا باشید، دوست دارید اقدامی انجام دهید تا اتفاقی در بیرون رخ دهد. برون گراها معمولا با جهان خارج احساس راحتی میکنند. از آنجا که تمایل افراد برون گرا به سمت جهان بیرون است، اغلب اگر بتوانند درباره ی مسئله ای حرف بزنند و نظر دیگران را درباره ی آن بشنوند، درکشان نسبت به آن مسئله واضح تر میشود.

افرادی که ترجیح برون گرایی دارند:

 • از نظر دیگران افرادی زرنگ یا اجتماعی هستند.
 • در جمع احساس راحتی میکنند و کارگروهی را دوست دارند.
 • طیف گسترده ای از دوستان و آشنایان دارند.
 • گاهی اوقات خیلی سریع دست به اقدام میزنند و به اندازه ی کافی برای تامل کردن وقت نمیگذارند.
 • گاهی اوقات فراموش میکنند لحظه ای مکث کنند تا به نظر روشنی برسند که به فعالیت های آنها هدف یا معنا می دهد.

 

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 2

ویژگی های افراد درون گرا (I)

واژگان کلیدی:

دنیای درون، ایده ها یا نظرات، تامل،عمق

افرادی که ترجیح درون گرایی دارند، بیش از همه زمانی انرژی گرفته و به هیجان می آیند که با افکار، تصاویر ذهنی و خاطرات (که بخشی از دنیای درونشان است) درگیر شوند. درون گراها اغلب ترجیح میدهند فعالیت های انفرادی داشته باشند و بیشتر دوست دارند با یک یا دو نفری وقت بگذرانند که با آنها قرابت و نزدیکی بیشتری احساس میکنند. آنها اغلب تاثیر آرام کننده ای روی اطرافیانشان دارند. کسی که درون گرا است روی ایده هایی تمرکز و تفکر میکند که جهان خارج را توضیح میدهد. درون گراها دوست دارند قبل از اینکه دست به اقدامی بزنند درک روشنی از کاری که قرار است انجام دهند داشته باشند.

افرادی که ترجیح درون گرایی دارند:

 • از نظر دیگران خونسرد، متمرکز یا محتاط هستند.
 • از این که تنها باشند احساس راحتی می کنند و کارهای انفرادی را دوست دارند.
 • ترجیح میدهند روابط کمتر اما صمیمی تر داشته باشند.
 • گاهی اوقات وقت زیادی را صرف تفکر درباره ی کاری که میخواهند انجام دهند میکنند و فوراً اقدام نمیکنند.

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 3

 شما درون گرا هستید یا برون گرا ؟

اشخاص برون گرا “دیگران محور ” هستند. به عبارت دیگر این اشخاص انرژی خود را از دیگران می گیرند و آنها را به دیگران هم می دهند. این اشخاص هر چه با سایرین تبادل بیشتری برقرار کنند، انرژی بیشتری می گیرند. اما درون گرا ها ” خود محور ” هستند. البته این بدان معنا نيست که خود خواهند، به جای آن بیشتر به خودشان متکی هستند.

اشخاص درون گرا رادارهایشان را متوجه درون خود می کنند، زیرا ترجیح می دهند از تجربیات و دانسته های درون خود استفاده کنند. اشخاص درون گرا برای دریافت جواب به درون خود توجه می کنند. اشخاص برون گرا از خود می پرسند به طور ناخودآگاه: من با دیگران و با اشیای بیرون از خود چگونه رابطه برقرار می کنم ؟ و حال آنکه اشخاص درون گرا از خود می پرسند باز هم به طور ناخودآگاه: دیگران با من در چه رابطه ای هستند ؟

از آن جایی که اشخاص برون گرا از اینکه کنار مردم باشند انرژی می گیرند، در مقایسه با اشخاص درون گرا، بیشتر به سراغ سایرین می روند. برون گراها اغلب دوستان و معاشران فراوان دارند.

اشخاص برون گرا مایلند به آنچه در پیرامونشان می گذرد توجه کنند، اشخاص درون گرا میخواهند خودشان را غرق در کاری کنند که به آن علاقه مند هستند. این توجه به درون و موضوع مورد علاقه اغلب سببی است تا آن ها از آنچه در پیرامونشان می گذرد بی خبر باشند.

بر خلاف اشخاص درون گرا، برون گرا ها پیوسته دنبال بهانه ای می گردند که روی چیز به خصوصی متمرکز نشوند زیرا آنها تحت تأثیر بسیاری از حوادث بیرونی هستند.

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 4

تفاوت سبک کار اشخاص درون گرا و برون گرا

طرز و سبک کار هم به خوبی تفاوت میان برون گرا ها و درون گراها را نشان می دهد. برای مثال، اشخاص برون گرا اغلب در اتاقشان را باز نگه می دارند اینگونه متوجه می شوند که در پیرامون آنها چه می گذرد. بر عکس آنها، درون گراها با احتمال زیاد درهای اتاقشان را می بندند تا حواسشان پرت نشود. درون گراها به تبادل های کمتری احتیاج دارند. دررون گراها بیشتر در خود تعمق می کنند و به فکر فرو می روند.

طرز تبادل و ارتباط اشخاص برون گرا و درون گرا

وقتی درباره طرز تبادل و ارتباط برون گراها و درون گراها بحث می کنیم، باطری اتومبیل استعاره خوبی است که میتوان به آن اشاره کرد. برون گراها انگار زمانی که در کنار دیگران هستند باطری شان شارژ می شود در حالی که درون گراها اگر بیش از حد معینی در کنار دیگران و در تبادل با آنها باشند، باطری شان خالی می شود.

به عبارت دیگر فعالیتی که به اشخاص برون گرا انرژی می دهد، بر روی اشخاص درون گرا تأثیر مخالف بر جای می گذارد. به سناریوی بسیار شایعی توجه کنید ؛ یک زن و شوهر، یکی درون گرا و دیگری برون گرا ، به یک مهمانی دعوت می شوند. کاملا طبیعی است که برون گرا از این دعوت استقبال می کند. او به همه کسانی فکر می کند که میتواند با آنها صحبت کند و ارتباط برقرار نماید، اما درون گرا ترجیح می دهد که در منزل بماند و یا در نهایت با تنی چند از دوستانش صرف وقت کند.

اغلب برون گراها نیازمند آن هستند که در کنار دیگران باشند.

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 5

سبک ارتباط اشخاص برون گرا و درون گرا

اگر به صحبت یک برون گرا با یک درون گرا خوب دقیق شوید، به تفاوت های بسیار زیادی بر می خورید.

نخست آنکه احتمالا متوجه می شوید که برون گرا به مراتب بیشتر حرف می زند. اشخاص برون گرا اصولا با صدای بلند فکر می کنند.

برون گراها صحنه گفت وگو را در انحصار خود می گیرند، وقتی با سوالی رو به رو می شوند اغلب برون گراها بلافاصله شروع به صحبت می کنند. اما وقتی درون گراها مورد صحبت قرار می گیرند, مکث می کنند و به سوالی که از آنها شده است می اندیشند و بعد جواب می دهند.

برون گرا ها با وقت مرده و در سکوت رابطه خوبی ندارند و به همین دلیل هر جا فاصله میان صحبت ها بروز کند، آنها آن را پر می کنند اما اشخاص درون گرا اغلب اگر سکوت کنند، راحت ترند و به همین جهت به ندرت برای پایان بخشیدن به سکوت، آن را می شکنند.

برون گرا ها اغلب پر سر و صداتر از درون گراها هستند. وقتی اشخاص به طور گروهی دور هم جمع می شوند، تشخیص این امر ساده تر می گردد. برون گرا ها نه تنها حراف تر هستند, بلکه میزان صدایشان بلند تر است به خصوص اگر مجبور باشند برای صحبت کردن رقابت و تلاش کنند.

برون گراها ترجیح می دهند از هر کاری علم و اطلاعی داشته باشند. به همین دلیل این اشخاص در هر زمینه ای علم و اطلاعی دارند، بر خلاف اشخاص برون گرا، درون گراها ترجیح می دهند به عمق مسایل و موضوعات بپردازند.

برون گراها به موضوعات متعدد می پردازند، از موضوعی به موضوع دیگر پرش می کنند. اشخاص برون گرا به همان دلیل که به موضوعات مختلف می پردازند، نمی توانند در هیچ مورد تعمق کافی داشته باشند و بنابراین اطلاعاتشان کم عمق و سطحی است. همانطور که گفته شد درون گراها به موضوعات محدود می پردازند، اما در اين زمینه های محدود اطلاعات عمیق به دست می آورند.

اشخاص برون گرا به سرعت زیاد دست به کار می شوند به سرعت از یک کار به سراغ کار بعدی می روند. به عبارت دیگر تحت تأثیر عمل هستند.

تفاوت اشخاص برون گرا و درون گرا - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 6

امیدوارم با خواندن این مطلب متوجه شده باشید که شما شخصی درون گرا هستید یا برون گرا ، اگر هنوز متوجه برون گرا یا درون گرا بودن خود نشده اید، نگران نباشید! تنها کافی است مقالات شخصیت شناسی ما را دنبال کنید.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*