2116

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی

دنیای قضاوتی یا ادراکی؟

چهارمین زوج ترجیحی شخصیت بیرونی شما را توصیف میکند،این که شما دوست دارید چگونه زندگی کنید ومعمولاً چه رفتاری از شما سر می زند.به عبارت دیگر ترجیح قضاوتی – ادراکی ماهیت برون گرایی ما را افشا میکند زیرا همه ی ما گاهی برون گرا میشویم حتی درون گراها. البته همه ی برون گراها نیز گاهی درون گرا میشوند.

ویژگی افراد قضاوتی (J)

افرادی که ترجیح قضاوتی دارند غالباً در زندگی بیرونی خود از کارکرد قضاوتی (تفکری یا احساسی) استفاده می کنند.به نظر می آید که این افراد سبک برنامه ریزی شده و منظم را ترجیح میدهند و دوست دارند مسائل را حل و فصل و سازماندهی کنند. آنها زمانی احساس راحتی می کنند که تصمیمات اتخاذ شود و دوست دارند تا جایی که ممکن است زندگی را مدیریت کنند.

از آنجا که آنها در دنیای بیرونی یا کارکرد تفکری و یا از کارکرد احساسی استفاده می کنند، می خواهند به گونه ای تصمیم گیری کنند که در مجموع زندگی شان تحت کنترل باشد.البته به این نکته توجه داشته باشید که این مورد تنها ظاهر زندگی این افراد را توصیف می کند. این افراد از درون، ممکن است منعطف و پذیرای اطلاعات جدید باشند. همچنین باید به خاطر داشته باشید که از نظر لغوی تیپ شخصیتی قضاوتی به معنی ترجیح دادن موردی بر دیگری در تصمیم گیری است و به معنی قضاوت گر بودن نیست.

افرادی که ترجیح قضاوتی دارند:

 • دوست دارند تصمیم گیری بر عهده خودشان باشد، یا حداقل در تصمیم گیری ها دخیل باشند.
 • ظاهراً تکلیف محور هستند.
 • دوست دارند فهرستی از کارهایی که باید انجام دهند، ایجاد کنند.
 • دوست دارند اولویت را به کار بدهند و بعد تفریح.
 • برای انجام تکالیف برنامه دارند تا مجبور نباشند در فوریت زمانی قرار بگیرند.
 • گاهی اوقات بدون دریافت اطلاعات کافی فوراً تصمیم میگیرند.
 • گاهی اوقات آنقدر روی هدف یا برنامه شان متمرکز هستند که ممکن است متوجه لزوم تغییر روشها نشوند.

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 1

ویژگی افراد ادراکی (P)

افرادی که ترجیح ادراکی دارند غالباً از کارکرد ادراکی (حسی یا شهودی) در زندگی بیرونی استفاده میکنند.ظاهراً روش زندگی منعطف و غیرقابل پیش بینی را ترجیح میدهند،دوست دارند جهان را همانگونه که هست درک کنند و خودشان را با آن تطبیق دهند، کنجکتو هستند و از تجربیات جدید استقبال میکنند. از آنجا که این افراد در دنیای بیرون از کارکرد حسی یا کارکرد شهودی شان استفاده میکنند،میحواهند همچنان به دریافت اطلاعات جدید ادامه دهند.این توضیحات تنها توصیف کننده ی زندگی ظاهری فرد است.این افراد ممکن است از درون احساس کنند دارای برنامه و بسیار قاطع هستند. همچنین به خاطر داشته باشید که از نظر لغت شناسی ادراکی به معنی ترجیح برای دریافت اطلاعات است.

افرادی که ترجیح ادراکی دارند:

 • دوست دارند به استقبال وقایع بروند.
 • قدری رها و بی خیال به نظر میرسند.
 • دوست دارند مراحل انجام کار را به حداقل ممکن کاهش دهند.
 • با کار تفریح میکنند و تفریح را به کار ترجیح می دهند.
 • انرژی خود را در کار آزاد میکنند و از کار کردن سریع قبل از ضرب الاجل لذت میبرند.
 • گاهی اوقات آنقدر به مدت طولانی درگیر اطلاعات جدید میشوند که فرصت تصمیم گیری را از دست میدهند و غافل می مانند.
 • گاهی اوقات آنقدر روی زندگی حال و انطباق با لحظه متمرکز میشوند که خود را به پیگیری یک مسیر یا  برنامه ی مشخص متعهد و ملزم نمیدانند.

 

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 2

اشخاص منظم (قضاوتی) و اشخاص منعطف (ادراکی)

تا الان در مورد اینکه اشخاص برون گرا یا درون گرا، حسی یا شهودی، و تفکری یا احساسی هستند صحبت کرده ایم، اکنون قصد داریم به بعُد آخر یعنی اشخاص منظم و منعطف بپردازیم.

آخرین بخش از بحث تیپ ها مربوط به این است که اشخاص چگونه دوست دارند دنیایشان را سازمان دهی کنند و چگونه دوست دارند که زندگیشان را قوام بخشند و بار دیگر لازم است که این مفاهیم را توضیح بدهیم. منظم بودن  لزوماً به معنای آن نیست که شخص ایرادگیر و انتقاد کننده است. منعطف بودن هم به معنای صرفاً ادراکی بودن نیست.

منعطف بودن بدین معناست که شخص باز و پذیرنده است، اما اشخاص منظم نقطه مقابل منعطف ها هستند.

سرنخ های شناسایی اشخاص قضاوتی و ادراکی

اشخاص منظم (قضاوتی)

 • رسمی و متعارف هستند.
 • جدی تر هستند.
 • سریع تصمیم می گیرند.
 • قطعی هستند و قاطعیت دارند.
 • در حال عجله و شتاب هستند.
 • لباس های منظم می پوشند.
 • آراسته هستند.
 • هدف گذاری می کنند.
 • می خواهند هر چه زودتر کارشان را تمام کنند.
 • اغلب سازمان یافته هستند.
 • دوستدار قواعد و مقررات.
 • سریع تر راه می روند.

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 3

اشخاص منعطف (ادراکی)

 • خودمانی هستند.
 • شوخ ترند.
 • سازگارتر هستند.
 • قاطعیت کمتری دارند.
 • شتاب و عجله ندارند.
 • لباس هایشان اغلب مرتب نیست.
 • برای  راحتی لباس می پوشند.
 • ممکن است هدف هایشان را تغییر دهند.
 • اغلب سازمان یافته نیستند.
 • آهسته تر قدم بر می دارند.
 • ترجیح می دهند کاری شروع کنند.
تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 4

در زیر به طرح سؤالاتی پرداخته ام که به شما کمک می کندتفاوت میان اشخاص منظم و منعطف از یکدیگر تشخیص دهید.

سوال اول: اشخاص منظم و منعطف

 • آیا،
 1. من اغلب تصمیماتم را سریع و به راحتی می گیرم ؟
 2. یا به هنگام تصمیم گیری مضطرب و مشوش می شوم؟

سوال دوم: اشخاص منظم و منعطف

 • آیا،
 1. ترجیح می دهم که شرایط مشخص و معین باشد ؟
 2. یا ترجیح می دهم ذهنم را باز بگذارم ؟
تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 8

دلیل اینکه اشخاص منظم میل به تصمیم گیری دارند و اشخاص منعطف میخواهند کانال ها باز بمانند با موضوع تنش در رابطه است. این تنش اغلب در سطح ناهشیار تجربه می شود بی آنکه شخص اصولاً متوجه آن گردد.

از آن جایی که تجربه کردن تنش ناراحت کننده است, انسان ها طبیعتاً می خواهند کاری بکنند که از شدت ناراحتی خود بکاهند.

اشخاص منظم تا زمانی که درباره موضوع تصمیم نگرفته اند تنش دارند. به همین دلیل می خواهند هر چه سریع تر به انتهای تصمیم گیری برسند و پرونده مختومه اعلام شود. این کار به انواع و اقسام گوناگون می تواند انجام شود. اما معمولاً در بر گیرنده قضاوت یا داوری درباره موضوعی است و معمولاً هر چه تصمیم مهم تر باشد نیاز به حل و فصل سریع آن بیشتر می شود. برای مثال ؛ وقتی یک شخص منظم به یک کنسرت دعوت می شود احساس اضطرار می کند که تصمیم بگیرد آیا میخواهد در برنامه شرکت بکند یا نکند!

اشخاص منظم احساس نیاز می کنند که باید تصمیم بگیرند. او زمانی احساس آرامش می کند که به یک نتیجه گیری برسد.

اما منعطف ها، برعکس اشخاص منظم، اگر مجبور به تصمیم گیری شوند احساس فشار و ناراحتی می کنند. بنابراین برای تسکین ناراحتی خود به این نتیجه می رسند که هر چه دیرتر و کمتر تصمیم بگیرند بهتر است.

اشخاص منظم برای تصمیم گیری به اطلاعات کمتر و اشخاص منعطف به اطلاعات بیشتری نیازی دارند.

سوال سوم: اشخاص منظم و منعطف

 • کدام مورد در من مصداق بیشتری دارد:
 1. من معمولاً بسیار سازمان یافته هستم ؟
 2. یا برای من یافتن اشیا و سازمان یافته بودن دشوار است ؟

اشخاص منظم اغلب سازمان یافته هستند و یا دست کم در مقایسه با منعطف ها از سازمان یافتگی به مراتب بیشتری بر خوردارند. همه ما باید تا اندازه ای سازمان یافته باشیم زیرا در غیر این صورت اموراتمان نمی گذرد.

میزان سازمان یافتگی منظم ها و منعطف ها بسیار متفاوت است. یکی از دلایلی که اشخاص منظم اوراق بیشتری جمع آوری می کنند این است که آنها به داده های اطلاعاتی بسیار بیشتری احتیاج دارند. استدلال آنها این است که ممکن است حالا به آن احتیاج نداشته باشم, اما بعید نیست که بعداً به آن احتیاج پیدا کنم.

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 5

رفتار و سلوک اشخاص منظم (قضاوتی) و منعطف (ادراکی)

روی هم رفته اشخاص منظم رسمی تر، متعارف تر و سنتی تر هستند و حال آنکه منعطف ها اغلب خودمانی، غیر متعارف و غیر سنتی می باشند.

اشخاص منظم می خواهند سر رشته امور را به دست داشته باشند. این امر به خصوص در مورد منظم های برون گرا بیشتر صدق می کند. اما منعطف ها بیشتر راحت هستند و سازگار تر به نظر می رسند. منعطف ها به خصوص اگر احساسی هم باشند مایل نیستند که در مبارزات قدرت شرکت کنند. اشخاص منظم رفتاری رئیس مآبانه را به نمایش می گذارند. بر عکس اغلب کسانی که انعطاف دارند و می توانند خودشان را تطبیق بدهند منعطف ها هستند.

از آنجایی که این دو تیپ از زمان برداشت های متفاوتی دارند منظمها همیشه شتاب زده هستند. از جلسه ای به جلسه دیگر هجوم می برند، از یک پروژه به پروژه بعدی می روند و اغلب هم فاصله و استراحتی به خود نمی دهند.

طرز برقراری ارتباط و صحبت اشخاص منظم (قضاوتی) و منعطف (ادراکی)

یکی از بارزترین خصیصه های اشخاص منظم قاطعیت آنهاست. اما بر عکس آنها منعطف ها معمولاً در تصمیم گیری با دشواری رو به رو هستند. خوشبختانه آن کسانی از ما که در کار شخصیت خوانی دیگران هستیم باید همه روزه صدها تصمیم فوری بگیریم. و این فرصت مناسبی است که این تیپ شخصیتی را شناسایی کنیم.

نکته مهم این است که شخص برای تصمیم گیری به چه زمانی احتیاج دارد. وقتی از اشخاص منظم نظری را جویا شوید، آنها بلافاصله به شما جواب می دهند و معمولاً برای روشن تر شدن مسأله نیاز به توضیح بیشتر ندارند. این امر به خصوص در مورد منظم های برون گرا بیشتر صدق می کند. اما منعطف ها به خصوص اگر درون گرا هم باشند نمی توانند بلافاصله جواب شما را بدهند.

برای منعطف ها انجام دادن و فرایند کار مهم است اما منظم ها به نتیجه کار بها می دهند.

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 7

سبک و طرز کار اشخاص منظم (قضاوتی) و منعطف (ادراکی)

با مطالعه سبک و طرز کارِ منظم ها و منعطف ها می توان به تفاوت های چشمگیری در آنها پی برد. یکی از تفاوت های بارز میان این دو تیپ شخصیتی این است که، اشخاص منظم به نتیجه کار و منعطف ها به جریان کار توجه دارند. به عبارت دیگر برای منظم ها مهم این است که کار انجام شود.

وقتی هدفی مشخص می گردد، اشخاص منظم می خواهند هر طور شده به هدف برسند، از آنجایی که خود اشخاص سازمان یافته هستند طبیعتاً جذب سیستم ها می شوند. اما در نظر منعطف ها سیستم ها اغلب مزاحم و غیر ضروری هستند.

تفاوت اشخاص قضاوتی و ادراکی - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر 8

مشاغل مناسب اشخاص منظم (قضاوتی) و منعطف (ادراکی)

مشاغل مورد نظر اشخاص منظم: مدیر مدرسه, کارمند بانک, مهندس, حسابدار, پزشک و وکیل.

مشاغل مورد نظر اشخاص منعطف: نویسنده, هنرمند, بازیگر, روان شناس.

امیدوارم با خواندن این مطلب متوجه شده باشید که شما شخصی قضاوتی هستید یا ادراکی ، اگر هنوز متوجه قضاوتی یا ادراکی بودن خود نشده اید، نگران نباشید! تنها کافی است مقالات شخصیت شناسی ما را دنبال کنید.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*