1080

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده برای همه گیر شدن

بازاریابی ویروسی چیست؟

بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پیام مُبلغ به صورت ویروسی بین مردم پخش می شود؛ معمولاً برای بازاریابی ویروسی از شبکه های اجتماعی استفاده می شود. در کنار شبکه های اجتماعی از بازاریابی دهان به دهان در دل بازاریابی ویروسی استفاده می شود. همچنین بازاریابی ویروسی اگر به درستی انجام شود، می تواند جزء مؤثرترین و کم هزینه ترین نوع بازاریابی ها باشد.

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اول)

مقدمه

اگر می خواهیم محصول، ایده یا رفتار مدنظرمان را مُسری کنیم، باید از این گام های کلیدی پیروی کنیم.

این شش قدم یا دست کم بعضی های شان را در کارتان پیاده کنید تا اثرات اجتماعی و حرف های مفید مردم را به چشم ببینید. بهترین بخش این قدم ها اینجاست که هر کسی می تواند برای هر ایده یا محصولی ازشان استفاد کند. نه بودجه های تبلیغاتی کلان می خواهد و نبوغ و خلاقیت آن چنان.

6 قاعده برای همه گیر شدن

بازاریابی ویروسی ، 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس

 

 1. اعتبار اجتماعی
  ما چیزهایی را برای دیگران تعریف می کنیم که وجهه ی اجتماعی مان را بهتر کنند.
 2. زنجیره ها
  زبان، ترجمان ذهن است.
 3. احساسات
  اگر چیزی برایمان اهمیت داشته باشد، به دیگران هم درباره اش می گوییم
 4. عمومیت
  آماده برای نمایش، آماده برای رشد.
 5. ارزش کاربردی
  اخبار پربار
 6. داستان سازی
  اطلاعات اصلی باید در خفا منتقل شوند.

قاعده اول بازاریابی ویروسی : اعتبار اجتماعی

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر دوم)

اولین قاعده بازاریابی ویروسی ، اعتبار اجتماعی است. مردم وقتی درباره ی محصول یا ایده ی خاصی حرف می زنند چه شکلی به نظر می رسند؟ اکثر ما دوست داریم باهوش به نظر برسیم نه خنگ؛ پولدار دیده شویم نه بی پول؛ جذاب و باحال باشیم نه دیلاق و بی خاصیت. درست مثل نوع لباس پوشیدن و انتخاب ماشینی که پشت اش می نشینیم.

آنچه درباره اش حرف می زنیم، مستقیم روی نظر دیگران نسبت به ما اثر می گذارد. این همان اعتبار اجتماعی است. پس اگر می خواهیم مردم درباره مان حرف بزنند باید پیام هایی بسازیم که این حس های خاص و جالب را در آنها زنده کند. باید بتوانیم ویژگی های منحصر به فرد درونی خودمان را پیدا کنیم و کاری کنیم مردم فکر کنند از ما هستند؛ فکر کنند خودی هستند؛ باید بازی های را به کار گیریم که از آن طریق بخواهند و بتوانند خودشان را به دیگران نشان دهند.

قاعده دوم بازاریابی ویروسی : زنجیره ها

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر هفتم)

دومین قاعده بازاریابی ویروسی زنجیره ها هستند. چطور یاد مردم می افتد که درباره محصول یا ایده ما حرف بزنند؟ منظور از زنجیره همان رابط هایی است که باعث می شود مردم درباره مباحث مرتبط فکر کنند. مردم اغلب درباره چیزهایی حرف می زنند که بهشان فکر می کنند. پس هر چه بیشتر درباره ایده یا محصولی فکر کنند بیشتر هم درباره اش حرف می زنند.

باید محصولاتی طراحی کنیم که ممکن است در دفعات بیشتری به ذهن اشخاص برسند. باید محیطی فراهم شود که مردم را بیشتر یاد محصول ما بیندازد. یعنی یک راه ارتباطی بین محیط و محصول ایجاد کنیم که این زنجیره ها را بسازند. زبان، ترجمان ذهن است.

قاعده سوم بازاریابی ویروسی : احساسات

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر دهم)

و احساسات سومین قاعده بازاریابی است. چیزی که برایمان اهمیت داشته باشد، حتماً درباره اش با دیگران حرف می زنیم. پس چطور می توانیم پیامهایی بسازیم که حس خاصی را مردم ایجاد کنند؟ مطالب مُسری به طور طبیعی نوعی احساس را در انسان، زنده می کنند. مخلوط کردن آیفون شوک وار است، بالا رفتن نرخ مالیات عصبی مان می کند و… در واقع، همین حس های عاطفی متفاوت است که بین مردم به اشتراک گذاشته می شوند. پس می بینید که جای پیله کردن بیش از حد به کاربرد، کمی هم باید روی احساسات تمرکز کنید. باید آتش عواطف مردم را مشتعل کنیم. حتی “گاهی” اوقات احساسات منفی به شدت جواب می دهد.

قاعده چهارم بازاریابی ویروسی : عمومیت

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر نهم)

و چهارمین قاعده بازاریابی ویروسی شاید در نگاه اول کمی مشکل به نظر برسد، آخر مگر می شود برای همه محصول تبلیغ و بازاریابی عمومی انجام داد؟ شاید بشود. اگر بعضی ها از محصول ما استفاده می کنند و یا مطابق با میل ما رفتار می کنند، بقیه می بینند؟ مردم به هم نگاه می کنند و همان کارهایِ هم را انجام می دهند. این جمله به این سادگی ها نیست  و فقط دربارع یک تقلید ساده حرف نمی زند. هر چیزی که ملموس تر باشد، پیروی از آن هم ساده تر است. هر چه این تقلید بیشتر اتفاق بیفتد احتمال همه گیر شدن اش هم بیشتر است. پس باید محصولات و ایده های مان را همگانی تر کنیم. باید محصولاتی طراحی کنیم که خودشان تبلیغ برای خودشان باشند و الگوهای رفتاری بسازیم که همیشه بین مردم جامعه باقی بمانند.

قاعده پنجم بازاریابی ویروسی : ارزش کاربردی

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر هشتم)

قاعده پنجم بازاریابی ویروسی ارزش کاربردی است و به این موضوع اشاره دارد که چطور می توانیم محصولاتی بسازیم که به نظر مفید برسند؟ مردم دوست دارند به هم کمک کنند. پس اگر بتوانیم نشان شان بدهیم که محصول مان به نوعی صرفه جویی در وقت و پول است یا برای سلامتی شان مفید است، بدون تردید، سر زبان شان افتاده ایم. ولی در دنیای مدرن امروز که تقریباً تمام انسان ها از اطلاعات مفید روز اشباع شده اند، باید کاری کنیم که به چشم بیاییم. باید بفهمیم از دید مردم چه چیزی «خوب» محسوب می شود. باید آن ویژگی خوب و مثبتی را که قرار است در اختیار جامعه بگذاریم کاملاً روشن کنیم؛ چه از نظر مالی چه هر چیز دیگر. در نهایت باید دانش و تخصص مان را یک جا متمرکز کنیم تا مردم راحت تر بتوانند آنها را به هم انتقال دهند.

قاعده ششم بازاریابی ویروسی : داستان سازی

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر چهارم)

فکر می کنید ایده های مان را تا چه بازه ای می توانیم گسترش دهیم؟

مردم علاوه بر اطلاعاتی که در اختیارِ هم می گذارند، کلی هم داستان سر هم می کنند. ولی هر داستانی درست مثل قصه های مادربزرگ ها، درس های اخلاقی خودش را دارد. اطلاعات، در پوشش درست سخن گفتن پخش می شوند. پس ما هم باید قصه مان را خودمان بسازیم و آن جزئیات ایده مان را که هر شنونده ای دوستا دارد به بغل دستی اش بگوید، در آن جا دهیم. اما کاری که در اصل باید بکنیم، خیلی بیشتر از یک داستان بزرگ است. باید قصه ای سَرِ هم کنیم که ارزش تکرار داشته باشد. همه چیز باید طوری دقیق برنامه ریزی شده باشد که پیام ما جزء لاینفک داستان شود و ناقل نتواند آن را بدون اشاره به پیام نهفته ما تکرار کند.

بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر ششم)

چند سوال برای درک بهتر 6 قاعده همه گیر شدن

این سوالات را قبل از طراحی ایده یا محصول، حین طراحی و بعد از طراحی آن از خود بپرسید:

اعتبار اجتماعی در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • آیا حرف زدن درباره ایده یا محصول شما اثری روی بهتر کردن وجهه ی اجتماعی مردم دارد؟
 • آیا منحصر به فردی خاصی می بینید؟
 • می توانید بازی سازی کنید؟
 • یا کاری کنید مردم احساس خودی بودن کنند، فکر کنند آنها چیزی را می دانند که دوستان شان نمی دانند.

زنجیره ها در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • مفهوم را در نظر بگیرید؛ چه جرقه هایی وجود دارند که مردم را یاد محصول یا ایده ی شما بیندازند؟
 • چطور می توانید این زنجیره ها را بیشتر کنید تا مردم بیشتر یادتان بیفتند.

احساسات در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • روی عواطف مردم، تمرکز کنید، آیا صحبت کردن درباره ایده یا محصول شما خس هاصی را در مردم زنده می کند؟
 • چطور می توانید آتش درون شان را شعله ور کنید؟

عمومیت در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • آیا ایده یا محصولتان، خودش می تواند برای خودش تبلیغ کند؟
 • وقتی مردم از محصولتان استفاده می کنند، بقیه می توانند آنها را ببینند؟
 • اگر نه، راهی وجود دارد که نهان ها را عمومی و آشکار کند؟
 • می توانید کاری کنید که یک چیزی از شما در ذهن مردم باقی بماند تا همه گیری مستمر تولید کند؟

ارزش کاربردی در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • آیا ایده یا محصول شما آنقدر مفید هست که مردم بتوانند با معرفی اش به هم کنند؟
 • چطور می توانید ارزش های خارق العاده ی محصولتان را برجسته کنید؟
 • می توانید دانش تان را یک جا جمع کنید و در قالب اطلاعات مفیدی به مردم عرضه کنید که آنها هم بخواهند اطلاعات شما را منتشر کنند؟

داستان سازی در بازاریابی ویروسی برای همه گیر شدن

 • اسب تروای شما چیست؟
 • آیا آنقدر منسجم و مرتبط با داستان تان هستیدکه همراه با آن مردم دهان به دهان بین مردم بچرخید و به مرور، حذف نشوید؟
 • آیا همه گیری داستان تان ارزشی برای خود محصول و شرکت تان هم دارد؟
بازاریابی ویروسی و 6 قاعده همه گیر شدن - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر سوم)

به پایان این مطلب رسیدیم، مطلب طولانی ای بود، اما بازاریابی ویروسی و قواعد آن برای همه گیر شدن یک پیام آنقدر شیرین و مفید است که دلمان نیامد حتی یک «واو» از آن کم کنیم.

همیشه تمام سعی ما بر این است که مطالب مفید هم در قالب مقالات، و هم برای تعریف محصولات در وب سایت فروشگاه آنلاین تیتاس برای شما عزیزان مهیا کنیم.

منتظر نظرات و انتقادات شما، (برای بهتر شدن ما که منتحی به خدمات بهتر ما به شماست) هستیم.

منبع: کتاب بازاریابی مُسری ، راهکارهای بازاریابی ویروسی

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

کتاب های مرتبط با این مطلب

کتاب مسری ، راهکارهای بازاریابی ویروسی - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر جلد)

کتاب مسری ، راهکارهای بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …

کتاب اولین میلیون دلار خود را در بازاریابی شبکه ای کسب کنید - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اول)

کتاب اولین میلیون دلار خود را در بازاریابی شبکه ای کسب کنید – مری کریستنسن و وین کریستنسن

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …

کتاب معجزه تکثیر در بازاریابی شبکه ای - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اول)

کتاب معجزه تکثیر در بازاریابی شبکه ای

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …

کتاب دانشکده کسب و کار - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اول)

کتاب دانشکده کسب و کار

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …

کتاب از تغییر دیدگاه تا ثروت در بازاریابی شبکه ای - فروشگاه آنلاین تیتاس

کتاب از تغییر دیدگاه تا ثروت (به اسکیمو یخ بفروش (2)) – مسعود لعلی

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …

کتاب رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای - فروشگاه آنلاین تیتاس (تصویر اول)

کتاب رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای

بازاریابی ویروسی چیست؟
بازاریابی ویروسی نوعی از بازاریابی است که که پی …