1377

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

ویژگی های تیپ شخصیتی ISTJ - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر جلد

ISTJ ها در یک نگاه: 

افراد دارای تیپ ISTJ احساس مسئولیتی دائمی در خصوص انجام کاری که باید اینجا و اکنون انجام شود دارند. واقع گرایی، توانایی سازماندهی و تسلط آنها بر اطلاعات واقعی باعث می شود که کارها را به طور کامل و با توجه زیاد به جزئیات انجام دهند. آنها که در اصل عملگرایانی منطقی هستند بر اساس تجربیاتشان و با نظر به کارآمدی در همه مسائل، تصمیم گیری می کنند. ISTJ ها فوق العاده نسبت به دیگران و سازمان هایی که با آنها کار میکنند متعهد هستند. آنها کار را جدی میگیرند و بر این عقیده هستند که دیگران نیز باید کار را جدی بگیرند.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ اشخاصی مسئول، قابل اعتماد و سخت کوش هستند که می توان روی حرفشان حساب کرد.آنها روی حرفشان جدی هستند و پای بند آن باقی می مانند. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ که بیشتر از هر چیز تحت تأثیر منطقی بودن هستند به جزییات و اجزای زندگی بها می دهند. به واقعیت ها توجه دارند، برنامه می ریزند و فکر می کنند.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ اشخاصی با وجدان هستند، از اخلاق کاری قدرتمندی برخوردارند و قبل از اینکه به استراحت بپردازند کارشان را تمام می کنند. حافظه آنها در مورد جزییات بسیار قوی است و می توانند حوادث در ظاهر بی اهمیت را با تمام جزییاتش به خاطر آورند.

ویژگی های اصلی تیپ شخصیتی ISTJ

ISTJ ها مشاهده گران آرام، جدی و واقع بین محیطشان هستند و به  طور طبیعی به اطلاعات واقعی و ملموس توجه نشان میدهند و آن را به خاطر میسپارند.

اهمیت زیادی به تجربیات عملی زندگی میدهند و از کارکرد حسیشان برای پردازش درونی و ذخیره کردن داده ها برای استفاده در آینده بهره میبرند. ISTJ ها معمولاً مقدار عظیمی اطلاعات درونشان ذخیره دارند و تسلط چشمگیری روی داده های واقعی دارند. در به خاطر آوردن رویدادی در گذشته، اغلب حافظه ی خوبی برای آنچه دقیقاً گفته یا انجام شده ، دارند.

جهت گیری آنها به سمت جزئیات میتواند خود را به شکل توجه دقیق آنها به کارها و صحبت هایشان نشان دهد.

ساکت، کم سر و صدا و بسیار جدی هستند و اگر به حال خود گذاشته شوند تا به سرعت کار کنند بسیار خوشحال می شوند. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ می دانند که چه باید بکنند و چگونه کارشان را انجام دهند.

آنها به ندرت به سرپرستی و نظارت از نزدیک احتیاج دارند. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ حتی اگر استراحت کنند، مفید و مولد است و اغلب از ارزش های خود برای انجام دادن کارهای درستی استفاده می کند.

از آن جایی که کمترین عملکرد افراد با تیپ شخصیتی ISTJ شهودی بودن است به چیزهای جدید روش های آزمون نشده برای انجام دادن کارها بی علاقه اند. منطقی و عینی هستند. به هنگام تصمیم گیری جنبه های شخصی را در نظر نمی گیرند و به همین جهت در مواقعی سرد و بی عاطفه به نظر می رسند. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ از تمرکز فراوان برخوردار است و به ندرت با پرتی حواس رو به رو می گردد.

این تیپ شخصیتی به حکم طبیعت خود بسیار محافظه کار است و در مواقعی حتی از قبول ریسک های منطقی خودداری می ورزد.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

ویژگی های پشتیبان

کارکرد تفکری به تجربه های  ISTJ ها نظم و ترتیب و ساختار میدهد و عملگرایی آنها را درون یک چاچوب منطقی قرار میدهد. این افراد اغلب تحلیل گر و قاطع هستند و با در نظر گرفتن پیامد های غیر شخصی تصمیم گیری می کنند. آنها واقعاً دوست دارند تصمیماتشان ملموس و منصفانه باشد. کارکرد تفکری در ترکیب با کارکرد حسی به آنها این دید را می دهد تا در به کارگیری پدیده های  جهان واقعی کارآمد تر باشند. یعنی آنها دوست دارند به واقعیات و چیزها در محیط، نظم منطقی بدهند.معمولاً  ISTJ ها به سمت کارهایی است که خودشان انجام میدهند و نه روی افرادی که با آنها کار میکنند. آنها گاهی به دور از واقع بینی ممکن است انتظار داشته باشند همه ی مردم منطقی رفتار کنند.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ - تصویر 1

ارزش ها و انگیزه ها

ISTJ ها یک جهان بیرونی ساختارمند و سازمان یافته را دوست دارند و از این که در کارشان یک روند معین ایجاد کرده و آن را ادامه بدهند احساس آسایش و راحتی می کنند. آنها دوست دارند بدانند کارشان چیست و معمولاً از موقعیت هایی که در آن قوانین دائماً تغییر می کنند چندان خوششان نمی آید. با این تعبیر ISTJ ها محافظه کار هستند. آنها محافظ چیزهایی هستند که موثرند و قبل از این که روش جدیدی را پیش بگیرند می خواهند شواهدی ر اببینند که نشان می دهد آن روش موثر است. فلسفه ی آنها این است: وقتی روشی جواب می دهد، چرا باید آن را تغییر داد؟ این نگرش به آنها یک فضای صبر و ثبات می دهد و دیگران در حضور این افراد احساس آرامش و خونسردی می کنند.

از همه مهم تر، ISTJ ها مسئولیت پذیر هستند. آنها فقط به این خاطر کار را انجام می دهند که آن کار باید انجام شود. آنها اخلاق کاری و حرفه ای نیرومندی دارند و می گویند: ابتدا سخت کار کن و بعد بازی و تفریح کن.

ISTJ ها به طرزی استثنائی قابل اعتماد هستند. در واقع، وقتی شروع به انجام کاری ساختارمند روی یک پروژه می کنند به سختی می توان حواس آنها را پرت کرد.

ISTJ ها معمولاً برای سنت، ثبات و کسب آمادگی ارزش خاصی قائل هستند. آنها به واسطه ی تلاش و پشتکارشان و همچنین به دلیل این که آرام و بی صدا و به صورت تدریجی اجتماع را می سازند، ستون فقرات جامعه به حساب می آیند. آنها از طریق درک واضحی که از رفتار مناسب و نا مناسب دارند و همچنین به واسطه ی زنده نگه داشتن آداب و رسوم و سنت ها، ثبات را ایجاد می کنند. مراسم و سالگردها همچون عروسی ها، جشن تولدها و تعطیلات برای آنها ارزش خاصی دارد و توسط آنها برگزار می شود.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

نکات مهم در برقراری افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

 • آرام، کم حرف و  انعطاف ناپذیر هستند.
 • منطقی و منظم هستند.
 • سنت گرا هستند.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ همسرانی به شدت وفادار و پایبند و متعهد هستند.
 • حرفشان، قولشان است و می توانید روی حرف آنها حساب کنید.
 • اشخاصی مطمئن و قابل اتکا هستند.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ می توانند معاشرتی و اجتماعی باشند.
 • متواضع و فروتن هستند.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ به شدت عمل گرا هستند.
 • در برابر تغییر مقاوم هستند.
 • می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را قضاوت و داوری کنند.
 • این تیپ شخصیتی دوست ندارند پولی را که به سختی به دست می آورند مفت از دست بدهند.
 • افرادی به شدت محتاط و محافظه کار هستند.

محیط کار ایده آل برای افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

 • محیط شامل افرادی سختکوش که متمرکز بر شواهد عینی و نتایج کار هستند.
 • محیط کاری ایده آل افراد با تیپ شخصیتی ISTJ است که ایجاد امنیت کند.
 • محیطی که افراد ثابت قدم را ارج نهد.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ محیطی را برای کار دوست دارند که ساختار یافته باشد.
 • محیطی که وظیفه گرا باشد.
 • محیطی که برای کارهای پیوسته فضایی اختصاصی و آرام ایجاد کند.

شیوه حضور افراد با تیپ شخصیتی ISTJ در محیط کار

 • این تیپ شخصیتی در به خاطر آوردن حقایق و واقعیت ها عالی هستند.
 • برای دقت اهمیت فراوانی قائل هستند.
 • دقت میکنند که چیزی فراموش نشود.
 • به شدت به جزئیات توجه دارند. افراد با تیپ شخصیتی ISTJ کارکنانی سختکوش هستند.
 • از به تنهایی کار کردن لذت می برند.
 • از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ دوست دارند مقررات رعایت شوند.
 • روش ها و مقررات را تحمل می کنند اما نمی توانند افراد را به سادگی تحمل نمایند.
 • این تیپ شخصیتی تمایل دارند که سختگیر و بی انعطاف باشند.
 • از بی حالی خوششان نمی آید.

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

مشاغل مناسب افراد با تیپ شخصیتی ISTJ عبارتند از:

 • مدیر، مدیر مدرسه، آموزگار
 • حسابدار، بانکدار، کارمند دولت، حقوقدان
 • بازرس، افسر پلیس
 • متخصص چشم، داروخانه دار
 • مهندس، مکانیک، تکنسین، برنامه نویس کامپیوتر
 • کارگر ساختمانی
  با توجه به خلق و خوی این تیپ شخصیتی می توانند در بسیاری از مشاغل مشغول به کار شوند، اما با توجه به تحقیقات انجام شده مشاغل نام برده تناسب بیشتری با اخلاقیات افراد با تیپ شخصیتی ISTJ دارند.

اوقات فراغت افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

 • برای آنها آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر افراد با تیپ شخصیتی ISTJ کارهای لذت بخش مولد و سود آور نیست. آنها دوست دارند که اوقاتشان را صرف کاری سودمند بکنند که درآمدی به دست دهد.
 • مثلاً کار کردن با یک رایانه آنها را خشنود می کند و گاهی هم از اینکه در دل طبیعت باشند لذت می برند و متوجه بسیاری از جزئیات واقع در پیرامون خود می شوند.
 • افراد با تیپ شخصیتی ISTJ سادگی را دوست دارند. از سرگرمی ها و غذاهایی استقبال می کنند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

سبک برقراری رابطه افراد با تیپ شخصیتی ISTJ

افراد دارای این تیپ شخصیتی وظیفه شناس، منظم و مسئولیت پذیر هستند. این افراد اهل احساس و رفتارهای عاشقانه و رمانتیک نیستند و در قرار ملاقات ها به انگیزه و هیجان بهایی نمی دهند.

این تیپ شخصیتی به سنت بها می دهند. به غذاهای خانگی و نشانه های زندگی سنتی علاقه مند هستند. این افراد به دلیل نیاز به امنیت ریسک پذیر نیستند و تنها با کسانی که از قبل می شناسند صمیمی می شوند.

در حالت های افراطی از این که دستشان نمک ندارد و کسی قدر آنها را نمی داند گله مند می شوند. برای جلب حمایت آنها کافی است درخواست یا نیاز خود را به زبان بیاورید، آنها بدون هیچ توضیح یا مقدمه ای برای خدمت شما آماده هستند.

این تیپ شخصیتی از افراد شلخته یا نا مرتب خوششان نمی آید و به آراستگی و پیراستگی ظاهر فرد و خانه او اهمیت زیادی می دهند. در گفت گو با آنها باید صبور بود. در دوستی و ازدواج باید ها ونباید های خودشان را دارند.

برای آنها ماندن تا آخرین لحظه عمر در کنار همسر یک اصل همیشگی است. برای یک زندگی سنتی و پایدار این افراد مناسب ترین انتخاب هستند.

بهترین روابط برای عشق، ازدواج، همکاری و دوستی طولانی مدت برای افراد با تیپ شخصیتی ISTJ به ترتیب عبارتند از:

 1. تیپ شخصیتی ENFJ
 2. تیپ شخصیتی ISFP
 3. تیپ شخصیتی INTJ
 4. تیپ شخصیتی ESFJ

برای شناخت بیشتر خلق و خوی خود و درک ساده تر تیپ های شخصیتی شانزده گانه تنها کافی است مقالات شخصیت شناسی ما را دنبال کنید.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*