ارتباط با ما

تیتاس (TITTAS) از شش حرف با ریشه انگلیسی (Think → Idea → Target → Time → Action → Success) و به معنای (فکر ← ایده ← هدف ← زمان ← عمل ← موفقیت) تشکیل شده است. روی انتخاب تک تک این کلمات ساعت ها تفکر شده، ما معتقدیم همه چیز از درون ما  شروع می شود و اگر درست مدیریت شود می تواند موفقیت های بزرگی را رقم بزند. برا این اساس شعار ما از ابتدای کار ” هر ایرانی یک مشاور ” قرار گرفته است. برای اطلاع از خدمات ما به صفحه درباره ما مراجعه کنید.

 

ایران بزرگ - تهران پهناور - میدان آرژانتین - کوچه راشل کوری - پلاک 17
8916 282 936 98+
6199 937 912 98+

فرهنگسرای مترو شهید بهشتی - پلاک 16 - فروشگاه تیتاس

Tehran, خیابان راشل کوری، Iran

تیتاس ( TITTAS ) از شش حرف با ریشه انگلیسی (Think → Idea → Target → Time → Action → Succes) و به معنای ( فکر ← ایده ← هدف ← زمان ← عمل ← موفقیت ) تشکیل شده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید.