1) آیا شناختن شما،

آسان است؟

دشوار است؟

2) آیا،

با هر کسی تا حدی که لازم می دانید به راحتی صحبت می کنید؟

فقط با افراد خاصی آن هم در شرایط خاصی می توانید زیاد صحبت کنید؟

3) شما معمولاً،

زودجوش هستید؟

آرام و خونسرد هستید؟

4) روابط دوستانه شما،

با افرادی معدود ولی عمیق است؟

با تعدادی از افراد ولی سطحی است؟

5) می توانید به صورت نامحدود،

فقط با کسانی که علایق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟

می توانید تقریبا با هر کسی صحبت کنید؟

6) در صحبت کردن با دوستان،

گاهی مسائل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید؟

تقریبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید بیان نمی کنید؟

7) آیا معمولا،

آزادانه احساسات خود را نشان می دهید؟

احساسات خود را نشان نمی دهید؟

8) وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند،

احساس ناراحتی می کنید؟

اصلا ناراحت نمی شوید؟

9) آیا عادت دارید،

به هیچ کس اعتماد نکنید یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟

تعدادی دوست دارید که به آنها اعتماد می کنید؟

10) آیا،

فکر می کنید همه کسانی را که دوست دارید می دانند که دوستشان دارید؟

به بعضی افراد علاقه مند هستید بی آنکه بگذارید آنها بدانند؟

11) وقتی با گروهی از افراد هستید ترجیح می دهید،

به صحبت گروهی بپردازید؟

هر بار فقط با یک فرد صحبت می کنید؟

12) در بین دوستان آیا،

یکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را می شنوید؟

همه نوع خبری در مورد هر کسی دارید؟

13) در یک محفل اجتماعی،

سعی می کنید کسی را که دوست دارید با او صحبت کنید به گوشه ای بکشید؟

با گروه می جوشید؟

14) در مهمانی ها،

گاهی کسل می شوید؟

همیشه به شما خوش میگذرد؟

15) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

صحبت کردن

نوشتن

16) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

آرام

سرزنده

17) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

ساکت

پرحرف

18) در یک مهمانی دوست دارید،

کاری کنید که مراسم به خوبی برگزار شود؟

می گذارید هر کسی به میل خودش خوش بگذارند؟

19) هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید،

بیشتر از بقیه صحبت می کنید؟

کمتر از بقیه صحبت می کنید؟

20) در یک گروه بزرگ اغلب،

دیگران را معرفی می کنید؟

معرفی می شوید؟

21) زمانیکه در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید،

در این مورد با شخصی صحبت می کنید؟

در مورد آن خوب فکر می کنید؟

22) آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید،

خیلی سریع

تنها پس از آنکه شما را خوب شناختند.

23) آیا معمولا منظورتان،

بیشتر از آنچه می گویید می باشد؟

کمتر از آنچه می گویید می باشد؟

24) وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید،

برایتان خوشایند یا دست کم راحت است؟

زحمت زیادی برایتان دارد؟

25) وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود،

آن را مطرح می کنید؟

در مورد گفتن آن تردید دارید؟

26) ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟

فردی اهل عمل

فردی مبتکر و خلاق

27) هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا،

از شیوه بیان عجیب و ابتکاری مطالب لذت می برید؟

نویسندگانی را دوست دارید که به روشنی منظور خود را می رسانند؟

28) اگر معلم بودید ترجیح می دادید،

واقعیت ها را تدریس کنید؟

نظریه ها را شرح دهید؟

29) معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید،

با فردی تخیلی؟

با فردی واقع بین؟

30) در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید،

آن را به شیوه ی پذیرفته شده انجام دهید؟

روش خاص خود را برای انجام آن ابداع کنید؟

31) در شیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید،

متفاوت باشید؟

متعارف عمل کنید؟

32) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

عبارت

مفهوم

33) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

ساختن

اختراع کردن

34) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

واقعی

انتزاعی

35) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

حروفی

ارقامی

36) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

تولید

طراحی

37) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

علامت

نماد

38) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

پذیرش

تغییر

39) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

شناخته شده

نا شناخته

40) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

واقعیت ها

ایده ها

41) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

زیربنا

روبنا

42) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

نظریه

تجربه

43) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

مایع

جامد

44) کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

بصیرت دارد؟

عقل سلیم دارد؟

45) اگر بخواهید در همسایگی خود مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید،

درخواست شما خلاصه و تجاری است؟

دوستانه و اجتماعی است؟

46) کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟

شخصی با احساسات واقعی؟

شخصی همیشه منطقی؟

47) آیا در تصمیم گیری بیشتر،

قلب تان بر عقلتان غلبه دارد؟

عقلتان بر قلبتان؟

48) هنگام گفت و گو بیشتر تمایل دارید،

تمجید کنید؟

سرزنش کنید؟

49) احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

همدردی نکردن؟

استدلال پذیر نبودن؟

50) اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برای تان جالب تر به نظر می آید؟

مردم خیلی دوست دارند که شما آن را انجام دهید؟

این منطقی ترین کاری است که انجام می دهید؟

51) فکر می کنید وجود کدام یک از موارد زیر در فرد نقص بیشتری است؟

خیلی احساساتی بودن؟

به اندازه کافی احساسی نبودن؟

52) احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

گرمی زیاد نشان دادن؟

به اندازه کافی گرم نبودن؟

53) آیا معمولا،

برای احساس بیشتر از منطق ارزش قائل هستید؟

برای منطق بیشتر از احساس؟

54) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

متقاعد کردن؟

لمس کردن؟

55) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

موافقت کردن

پرسیدن

56) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

مزایا

برکت

57) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

تحلیل کردن

همدردی

58) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

نرم

سخت

59) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

پایبند به اندیشه خود؟

دلگرم

60) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

چه کسی؟

چه چیزی؟

61) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

محتاط

خوش خیال

62) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

ملایم

محکم

63) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

عدالت

بخشندگی

64) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

غیر انتقادی

انتقادی

65) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

متفکر

احساسی

66) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

دلسوزی

دور اندیشی

67) بیشتر مراقب کدام یک هستید؟

احساسات فرد؟

حقوق فرد؟

68) آیا به طور طبیعی،

به مردم بیشتر از اشیاء علاقه مندید؟

به اشیاء و نحوه کار آنها بیشتر از روابط انسانها علاقه مندید؟

69) برای انجام یک کار آیا،

آن را زود شروع می کنید بطوری که پس از پایان کار وقت اضافی داشته باشید؟

آن را به لحظه آخر واگذار کرده و سعی می کنید هر چه سریع تر انجام دهید؟

70) هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید،

آیا به وجود آمدن وقفه در برنامه تان را مزاحمت تلقی می نمایید؟

با تغییر وضعیت بوجود آمده با خوش رویی برخورد می کنید؟

71) آیا مطابق برنامه عمل کردن،

مورد رضایت شماست؟

شما را در تنگنا قرار می دهد؟

72) هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود،

زمانی را برای تهیه ی فهرستی از کارهایی که می بایست انجام شود بر اساس اولویت در نظر می گیرید؟

دل به دریا می زنید و شروع می کنید؟

73) اگر قرا باشد که کار خاصی را از پیش در زمانی خاص انجام دهید،

طبق برنامه عمل کردن برای شما خوشایند است؟

از در چهارچوب قرار گرفتن احساس ناخوشایندی می کنید؟

74) آیا ترجیح می دهید،

قرار ملاقات ها، وعده ها و مهمانی ها را از پیش تعیین کنید؟

فردی باشید که در لحظه آخر بتواند آزادانه آنجایی را که تمایل دارید انتخاب کنید؟

75) آیا

ترجیح می دهید کارها را در دقیقه آخر انجام دهید؟

انجام دادن کارها در دقیقه آخر شما را عصبانی می کند؟

76) آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه،

راحت ترین روش برای انجام دادن کارهاست؟

حتی اگر ضروری باشد رنج آور است؟

77) وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید،

پیش از آغاز کار، با دقت آن را سازماندهی می کنید؟

آنچه ضروری است را حین انجام کار متوجه می شوید؟

78) آیا،

روزمره بودن برایتان ساده تر است؟

یا متنوع بودن؟

79) در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید،

آیا می دانید کار بعدی چیست و آماده درگیر شدن با آن هستید؟

تا پیشامد بعدی از آرامش خود خوشنود هستید؟

80) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

وقت شناس

بی دغدغه

81) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

منضبظ

آسان گیر

82) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

منظم

خودمانی

83) کدام لغت برای شما جالب تر است؟

برنامه ریز

بی برنامه

84) آیا به طور کلی ترجیح می دهید،

برای دیدار کسی از قبل برنامه ریزی کنید؟

آزاد باشید و لحظه ای عمل کنید؟

85) وقتی برای یک روز جایی می روید، آیا ترجیح می دهید،

برای اینکه چه کاری و چه موقعی انجام دهید برنامه ریزی کنید؟

فقط می روید؟

86) در مورد کارهای روزمره ترجیح می دهید،

ابتدای صبح همه کارها را انجام دهید؟

در ضمن فرصت پیش آمده حین انجام کارهای جالب آنها را انجام می دهید؟

87) آیا،

از اتمام کارها پیش از زمان موعد احساس رضایت می کنید؟

از سرعت و کارآمدی خود در لحظات آخر انجام کار لذت می برید؟

نتیجه آزمون